Patnáctý dopis starostkám a starostům z Libereckého kraje

Milí přátelé, paní starostky, páni starostové,

pravidelná zpráva o dalším koronavirovém týdnu se rodí pomalu, tak jako každý týden. Nevím jak vám, ale mně se týdny ve výjimečném stavu pomalu ale jistě slévají v jeden čas, který nemá jasný začátek a snad bude mít někdy, doufejme brzo, zřetelný konec.

Čísla, jimiž nás zásobují statistici a média, vypadají lépe než před týdnem. Počet lidí v nemocnicích je stabilizovaný. Toto zveřejňované oznámení má především zakrýt skutečnost, že nemocnice a ústavy sociální péče v kraji situaci zvládají jen s vynaložením mimořádného úsilí lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, a to mimo hodnoty stanovené zákoníkem práce, k tomu s velkou pomocí dobrovolníků, vojáků a dalších lidí. Krajská hygiena s pomocí dalších mnoha lidí trasuje a trasuje a tato aktivita nejspíš nebude mít konce. Ve spolupráci s městy jsme spustili provoz dalších pěti škol pro děti zaměstnanců nemocnic a snažíme se podporovat neziskovky při hledání dobrovolníků a v péči o potřebné lidi. Detailů z komunikace s ministerstvy, Ústředním krizovým štábem, Správou státních hmotných rezerv a dalšími vás milosrdně ušetřím, je to nepřenositelná a nezapomenutelná zkušenost.

Podle všeho (je teprve neděle večer) se malá část dětí v příštím týdnu vrátí do škol. Česku začal vládnout PES ministra Blatného. Všichni hledáme ta správná slova, která by popsala současný stav. Stabilizovaný počet hospitalizovaných osob. Zpomalení nárůstu počtu pozitivně testovaných. Čísla, která nás snad opravňují k mírnému a opatrnému optimismus.

Všichni si snad pamatujeme, jak jsme na konci června podlehli všeobecně vítanému názoru, že jsme společně koronavirus slavně porazili a končí všechna opatření. Byl to tehdy velký omyl. Zbožné přání. Užili jsme si léto, přestali mít obavy z hromadných akcí a moc jsme chtěli věřit tomu, že podzim a zima už budou normální. Také proto jsme neviděli a nechtěli vidět, signály toho, že se COVID-19 vrací. Neviděli jsme to my a bohužel to nechtěli vidět ani lidé, kteří jsou za naši zemi zodpovědní. Ti se snažili ještě v září jet na vlně dobré nálady a ignorovali všechna varování, která byla k dispozici. A už v říjnu a listopadu se svoji zodpovědnost za situaci, za přeplněné nemocnice, snažili hodit na všechny „lidi“ nedodržující vládní nařízení a opatření.

Tento týden bude nejenom ve znamení návratu prvních dětí do škol. Krok, který je nutný a na příkladu sousedních zemí se ukazuje, že rozumný. Zároveň je pro mě zcela nepochopitelné to, že není připraven program pravidelného testování učitelského sboru a dětí, který by hlídal školy jako jedno z míst, kde se v září nákaza nekontrolovaně šířila do populace. Byla by to velká logistická operace, ale podobnou a větší zvládly sousední země, například Slovensko. Tam po plošném testování od pondělí 16. listopadu otevřou divadla, kina a kostely do maximální kapacity 50 procent. Ale možná se po ne úplně povedeném plošném testování seniorů a zaměstnanců v domovech seniorů nechce česká vláda pouštět do žádných větších akcí.

Poslanecká sněmovna bude příští týden rozhodovat o snížení daní pro zaměstnance. Podle mého se v době zásadního propadu ekonomiky jedná o hraní si s ohněm. Nižší daně pro lidi jsou jistě oprávněný požadavek v době ekonomického růstu nebo v době, kdy je vláda schopna hledat úspory v chodu státu. Výsledkem spolupráce ANO, ODS a SPD bude dalších 90 miliard korun, které budou chybět v rozpočtu státu, krajů, měst a obcí. Bude to dalších 1800 korun na obyvatele ročně, které budou chybět v obecních rozpočtech a 900 korun na jednoho obyvatele ročně, které budeme hledat v úsporách v rozpočtu kraje. Peníze budou chybět nejenom na investice a opravy majetku, ale dost možná také na financování běžného provozu veřejných služeb. Ruskou ruletu s veřejnými rozpočty považuji v této situaci za zcela nezodpovědnou. Trochu se bojím, že tyto obavy část zákonodárců zcela ignoruje. Je totiž zase před volbami…

V úterý 17. listopadu oslavíme český Den svobody. Přes všechny složitosti a nedostatky dnešní doby máme svoji budoucnost a budoucnost našich obcí, měst, krajů jen ve svých rukou. Podle mého názoru máme společně co slavit. Tak nám všem přeji jen to nejlepší.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Čtrnáctý dopis starostkám a starostům z Libereckého kraje

Vážení a milí přátelé, vážené starostky, vážení starostové,

obracím se na vás se svým pravidelným dopisem, svým pohledem na události uplynulého týdne a především na nouzový stav, ve kterém žijeme a všechna opatření, v nichž musíme žít, pracovat a alespoň v omezeném rozsahu se starat o naše rodiny, obce a města.

Minulý týden byl v našem kraji ve znamení stagnace, podle dostupných čísel a informací někde v blízkosti nejvyšších čísel očekávaných pro tuto vlnu nemoci COVID-19. Situace stále není dobrá. Počty nově pozitivně testovaných lidí v kraji několikrát v týdnu překročily číslo 600, bylo provedeno celkem 11 007 testů a 3 617 z nich bylo pozitivních, v sobotu 7. 11. jsme měli celkem 7 426 aktivních případů. Situace v nemocnicích v kraji má podobný vývoj. K neděli 8. listopadu bylo v nemocnicích hospitalizováno celkem 347 pacientů a nemocnice znovu navýšily krizovou kapacitu ze 478 na 534 lůžek. Rezerva lůžek v nemocnicích je v tuto chvíli dostatečná a pokles reprodukčního čísla na sobotních 0,9 nám dává naději, že situaci zdravotnická zařízení zvládnou – i když s vypětím všech sil lidí, kteří už několikátý týden v nemocnicích pracují za hranicemi svých možností.

Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby projdou plošným testováním. Jsem rád, že se nakonec budou testovat nejenom jejich klienti, ale také zaměstnanci. Antigenní testy zatím poskytovatelé sociálních služeb neobdrželi, měly by být distribuovány v příštím týdnu, a tak snad bude alespoň posunut termín testování uvedený ve vládním usnesení. Jsem rád, že se díky vlastní aktivitě naše domovy vybavily testovacími přístroji a testování ve většině z nich probíhá už od poloviny září. Přesto je jejich provoz významně složitý právě z důvodu velkého počtu zaměstnanců v karanténě a izolaci, daří se ho přesto zajistit nejenom díky nasazení zaměstnanců, ale také díky pomoci vojáků a mnoha dobrovolníků. Bez vás by byla situace v péči o všechny potřebné jen obtížně zvládnutelná.

V úterý se uskutečnilo ustavující jednání Zastupitelstva Libereckého kraje, které rozhodlo o složení Rady kraje pro nové volební období. Vážím si důvěry od kolegyň a kolegů v zastupitelstvu a jako nově zvolený hejtman, s jistými zkušenostmi, se budu snažit, aby krajská samospráva byla i v příštích čtyřech letech partnerem obcím a městům, firmám a podnikatelům, neziskovým organizacím. Na sto dní hájení nemáme v této těžké době dostatek prostoru. Řešení koronavirové krize je příliš vážný úkol, noví kolegové se proto ujali odpovědnosti za svoje resorty a především nových úkolů neprodleně. Těším se na spolupráci s vámi, kolegové radní.

Čeká nás nejspíš ještě několik týdnů, v nichž budeme situaci ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče zvládat jen s mimořádnými opatřeními. V těchto těžkých dnech chci proto opět poděkovat za mimořádné nasazení všem lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, pečovatelkám a také všem lidem, kteří zajišťují chod země a služeb, které každodenně potřebujeme: od policistů, hasičů, řidičů autobusů a vlakových čet, úředníků, prodavaček, učitelů a učitelek na online výuce, učitelek v mateřských školkách, lidem v továrnách a službách, prostě všem, kteří nemohou zůstat na home office. Děkuji dobrovolníkům, kteří nám pomáhají zvládat situaci v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zařízeních. Děkuji za pomoc všem lidem, kteří pomáhají tam, kde mohou a umí a kde je to potřeba, stejně jako těm, kteří donesou třeba nákup svým sousedům v seniorském věku.

Děkuji za to, jak se staráte o lidi ve vašich vesnicích a městech. Držme pohromadě, společně to zvládneme, ostatně nic jiného nám ani nezbývá.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Třináctý dopis starostkám a starostům z Libereckého kraje

Vážení a milí přátelé, paní starostky a páni starostové,

před týdnem jsem projevoval svoje obavy z toho, zda a kdy zaberou všechna opatření a omezení a jaká budou ta nová. Nová opatření známe. Není jisté, jak dlouho budou trvat, ale dobrá zpráva je, že čísla z posledních dnů nás opravňují k opatrnému optimismu. Reprodukční číslo kleslo na hodnotu 1 a nárůst počtu nově nakažených zpomalil. Přesto jsou čísla pozitivně testovaných stále vysoká a statistické údaje jsou bohužel neúprosné, zhruba 4% z nich budou do tří týdnů potřebovat nemocniční péči. Stále není důvod jásat a dodržování nařízení a opatření k omezení sociálních kontaktů je jediný reálný nástroj ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, který máme společně k dispozici.

Nemocnice a především lidé v nich, bojují s přívalem nových pacientů statečně, především v oblasti intenzivní COVID+ péče, kde máme k dnešnímu dni 63 pacientů a 11 volných lůžek. K 1. listopadu je v krajských nemocnicích celkem 367 COVID+ pacientů, minulou neděli to bylo 195 pacientů, z toho 39 vyžadovalo intenzivní péči. Podle názoru odborníků bude hlavní nápor na nemocnice kulminovat v druhém listopadovém týdnu. Ve spolupráci s nemocnicemi budeme dělat vše pro to, abychom byli schopni ještě navýšit kapacitu na odhadovaný nárůst o dalších 10 – 15 procent.

Minulý týden jsem se vyjádřil kriticky směrem k předvídatelnosti a důvěryhodnosti vládních opatření. Děkuji všem, kteří se mnou nesouhlasili a byli schopni věcně argumentovat. Těm, kteří to vzali jako záminku k nadávkám a „hejtům“ chci jen připomenout, že demokracie je diskuse a střet názorů bez vzájemného respektu není možný. Dnes bych rád uvedl jeden příklad toho, jak může příprava a vyhlašování omezující opatření a zásah do života lidí vypadat. Plánovaná opatření jsou vyhlášena pět dní předem, tedy s dostatečným předstihem, vyhlásí se na jasně stanovenou dobu a vysvětlí se, proč fungují. Epidemiologická data veřejnosti vysvětluje člověk z nezávislé a důvěryhodné instituce. Snad se už příště budeme inspirovat u sousedů v Německu.

Všechno v životě má svůj začátek a svůj konec. V úterý definitivně skončí volební období 2016 – 2020. Minulý týden jsme podepsali koaliční smlouvu a v úterý 3. listopadu se bude konat ustavující jednání Zastupitelstva Libereckého kraje. Chci poděkovat za spolupráci končícím zastupitelkám a zastupitelům a především kolegyním a kolegům, s nimiž jsem mohl jako hejtman spolupracovat v Radě Libereckého kraje. Jsem přesvědčený o tom, že nové krajské zastupitelstvo i rada mají na co navazovat, a to nejenom v oblasti aktuálního krizového řízení. Budu se snažit o to, aby i nadále byly obce a města partnery kraje a hlavním mottem byla spolupráce kraje se všemi, kteří o to projeví zájem.

V těchto těžkých dnech chci poděkovat všem lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, pečovatelkám a všem lidem v první linii. A také všem, kteří zajišťují chod země a služeb, které každodenně potřebujeme: od policistů, úředníků až po prodavačky, učitele a učitelky na online výuce nebo učitelky v mateřských školkách. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají zvládat situaci v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zařízeních. Děkuji za pomoc všem lidem, kteří pomáhají tam, kde mohou a umí a kde je to potřeba, stejně jako těm, kteří donesou třeba nákup svým sousedům v seniorském věku.

V uplynulém týdnu jsme slavili narozeniny naší země, 102. výročí založení Československa, český den svobody. Je to naše země, ale ne ve smyslu, že si s ní můžeme dělat, co chceme. Ale naše země, za kterou máme společnou a nedělitelnou odpovědnost. Odpovědnost vůči našim dětem a dětem jejich dětí, kterým ji jednou předáme. Odpovědnost za budoucnost. Naše země zažila od roku 1918 mnohé, slavné chvíle a také porážky a selhání. Společně jsme jako národ přežili mnohé, společně musíme zvládnout i příští dny a měsíce. Každý tam, kam ho jeho život nebo osud zavedl.

Držme pohromadě, společně to zvládneme.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Petr Rafaj zneužil web ÚOHS k vyřizování osobních účtů

Končící předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj dnes zneužil web této ctihodné instituce k vyřizování osobních účtů a navíc se ve svém tiskovém prohlášení buď mýlí, nebo přímo lže (odkaz na text zde). Rozsudek Nejvyššího správního soudu není pravomocný, pouze vrací projednání zpět ke Krajskému soudu v Brně.

Osobní výzva pana Rafaje k mému odstoupení, která v tiskové zprávě také zaznívá, je hloupá a trapná. Můj mandát hejtmana končí za tři dny, do funkce nejsem na rozdíl předsedy ÚOHS jmenován, ale volen krajským zastupitelstvem. V úterý 3. 11. 2020 budou o funkci hejtmana Libereckého kraje pro volební období 2020 – 2024 znovu rozhodovat krajští zastupitelé.

Pokud získám potřetí jejich důvěru, budu dál usilovat o to, aby významnou část autobusové dopravy v kraji zajišťoval vnitřní dopravce Libereckého kraje. Více než 300 milionů korun, které Liberecký kraj ročně na zajištění autobusové dopravy vynakládá, chceme mít navzdory všem tlakům dopravní mafie a rozhodování ÚOHS pod kontrolou.

Pan Rafaj bohužel v posledních letech několikrát poškodil dobré jméno ÚOHS. Podle veřejně dostupných informací a také názoru vyšetřovatelů Policie ČR si užíval benefitů od společnosti BusLine o jejichž kauzách ÚOHS opakovaně rozhodoval a tím jednoznačně selhal jako nezávislý šéf nezávislé instituce, která má hájit veřejný zájem.

Jsem proto rád, že byl na základě návrhu premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka přesvědčen presidentem republiky Milošem Zemanem a k 1. 12. 2020 odstoupil z funkce předsedy ÚOHS. Pevně věřím, že uvedené tři ústavní činitele k odstoupení z jejich funkcí na stránkách ÚOHS vyzývat nebude. Společně s neziskovými organizacemi a Ústeckým krajem, které k jeho odvolání také vyzývaly, se budu těšit na nového předsedu této instituce.

Podle právních zástupců Libereckého kraje je argumentace nejvyššího správního soudu (NSS) v odůvodnění zmiňovaného rozsudku založena pouze na formálním jazykovém výkladu k textu zákona. Takový přístup je u NSS nestandardní a neodpovídá ani ustálenému výkladu Ústavního soudu, který ve svých nálezech opakovaně zdůraznil, že jazyková interpretace představuje pouze prvotní nahlížení na smysl právní normy.

Důležitější je právě výklad smyslem a účelem právní úpravy, o kterém v daném případě není žádných pochyb. NSS navíc téměř vůbec nezohlednil naše právní argumenty a ani se s nimi řádně nevypořádal. Další postup v celé záležitosti bude takový, že Krajský soud v Brně bude rozhodovat opětovně ve věci „nákupu akcií“. Krajský soud v Brně je nicméně do značné míry vázán právním názorem NSS. Vyčkáme na jeho rozsudek, který bude možné následně napadnout znovu kasační stížností. Zároveň analyzujeme možnost obrátit se v této precedenční věci na Ústavní soud.

Všechno nejlepší k narozeninám, Republiko!

Dnes slavíme nejvýznamnější státní svátek, vznik Československa, český den nezávislosti.

Slavíme ho v situaci, kterou jsme si ještě před rokem neuměli představit. Pandemie koronaviru zcela změnila život v naší zemi, znemožnila celou řadu činností a aktivit, které jsme vždy považovali za běžnou součást našeho každodenního života. Ani letošní oslavy 28. října nemohou být takové, na jaké jsme zvyklí. Přesto je důležité si naši historii připomínat a projevovat úctu a vděčnost všem, kteří za naši samostatnost a svobodu bojovali, kteří pracovali pro to, aby se v naší zemi žilo co možná nejlépe a o svým věcech jsme si rozhodovali sami.

Dnes si připomínáme založení státu, který už neexistuje, a přesto se k němu odkazujeme i po více než sto letech. První republika měla jako každé lidské počínání mnoho chyb a nedostatků. Byla ale pokusem o prosazování ideálů humanitních, které jí do vínku přinesl filosof T. G. Masaryk – parlamentní demokracie a svoboda jednotlivce. Pokusem, který skončil po necelých dvaceti letech a na jehož tradice jsme navázali až po listopadu 1989. Současná republika a její stav je jen a jen naší odpovědností.

Dnešní sváteční večer je příležitostí k připomenutí nejenom jmen zakladatelů státu, ale také všech mužů a žen, kteří bojovali za vznik samostatného státu, usilovali o jeho demokratický charakter, položili své životy za naši svobodu a národní existenci na bojištích obou světových válek. Nezapomínejme na jména všech statečných, kteří se nevzdali boje za svobodu země v 50. letech, zahynuli při sovětské okupaci, nesklonili hlavu během normalizace a pomohli tak k návratu demokracie do naší země po roce 1989. Nezapomínejme na jména hrdinů, jména všech zavražděných, nespravedlivě odsouzených, všech, kteří byli ponižováni a byla jim upírána jejich občanská práva.

Nejvýznamnější český státní svátek je také příležitostí, jak se veřejně přihlásit k odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, Václava Havla a k základním principům, na kterých je naše země založena, jako je svoboda, lidská práva a parlamentní demokracie.

Dnešní večer je také příležitostí, jak si vzpomenout na všechny obyvatele země, kteří dělají svoji práci s radostí, kteří se dobře starají o své rodiny, o své okolí, o obce a města, kde žijí. V těchto těžkých dnech chci poděkovat všem lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, pečovatelkám a všem lidem v první linii. A také všem, kteří zajišťují chod země a služeb, které každodenně potřebujeme: od policistů, úředníků až po prodavačky, učitele a učitelky na online výuce nebo učitelky v mateřských školkách. Děkuji všem, kteří pomáhají tam, kde mohou a umí a kde je to potřeba, stejně jako těm, kteří donesou nákup svým sousedům.

Dnes slavíme český den svobody. Je to naše země, ale ne ve smyslu, že si s ní můžeme dělat, co chceme. Naše země, za kterou máme společnou a nedělitelnou odpovědnost. Odpovědnost vůči našim dětem a dětem jejich dětí, kterým ji jednou předáme. Odpovědnost za budoucnost. Naše země zažila od roku 1918 mnohé, slavné chvíle a také porážky a selhání. Přežili jsme mnohé, společně musíme zvládnout i příští dny a měsíce. Každý tam, kam ho jeho život nebo osud zavedl.

Všechno nejlepší k narozeninám, Republiko!

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Starostové pro Liberecký kraj moji obhajobu neplatí

Zaznamenal jsem, že se veřejně diskutuje o tom, jestli je správné, že Starostové pro Liberecký kraj (SLK) platí náklady na moje soudní spory. Je před volbami a někteří lidé prostě a jednoduše neunesli rozhodnutí krajského soudu v Liberci, který mě v květnu zprostil obžaloby. A tak šíří nepravdy.

Skutečnost je přitom jednoduchá: SLK moji obhajobu neplatí, to je nepravdivá informace, zveřejněná s cílem mě poškodit. Hnutí mi poskytlo půjčku v celkové výši 1,5 milionu, na kterou existuje smlouva o úvěru a byla uzavřena v roce 2015. Půjčka figuruje od počátku v mém majetkovém přiznání, které jako politicky činná osoba zveřejňuji.

Předpokládám, že splatit tuhle půjčku mi pomůže odškodnění za nespravedlivé stíhání, kterého se domůžu poté, co soud pravomocně vyhraju. Za to, že celá kauza trvá šestý rok a státní zástupce z ní vytvořil nepřehlednou kauzu, nenesu žádnou odpovědnost.

Soudní spor je nákladný, do dnešního dne mě stál už více než 2 miliony korun a jsem vděčný, že jsem si na něj mohl půjčit od hnutí, ve kterém působím, a nemusím tak být za půjčku zavázaný bance nebo komukoliv jinému.

PS: K celé věci jsem se vyjádřil také v médiích – viz. článek v Hospodářských novinách ze dne 7. 7. 2020.

Starostové odsouhlasili čelo krajské kandidátky, lídrem bude hejtman Martin Půta.

V pátek se na louce u bílého kostela v Bílém Kostele sešlo na sněmu hnutí Starostové pro Liberecký kraj téměř sto našich členů a podporovatelů. Bylo krásně, modré nebe a skvělá nálada.

Cíl v podzimních krajských volbách máme jasný – náš kraj si chceme řídit sami. Tomu odpovídá také počet 21 mandátů do krajského zastupitelstva, které chceme na podzim získat. Moc si vážím toho, že jsem dostal důvěru a budu znovu lídrem naší kandidátky, na které se opět objeví výrazné osobnosti z celého našeho kraje včetně celé řady starostek a starostů. A to zdaleka nejen v první pětce, kterou společně se mnou tvoří krajská radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Květa Vinklátová, náměstek hejtmana pro dopravu a investice a starosta Prysku Jan Sviták, semilská starostka Lena Mlejnková a turnovský starosta Tomáš Hocke.

Jak jsem uvedl ve své kandidátské řeči, půjde o hodně, o víc než kdykoli předtím. Letošní krajské volby budou totiž vinou koronavirové nákazy a dopadů všech opatření do ekonomiky země a života lidí úplně jiné než všechny předchozí. Budou to po dlouhé době volby v době ekonomické krize, nejistoty a obav. Nebude příliš času ani prostoru vyjmenovávat, co všechno se Starostům pro Liberecký kraj za posledních osm let na kraji, ve městech a obcích povedlo. Budeme muset řešit aktuální problémy, které přinesla koronavirová krize. Jsme to totiž právě my, kdo má největší odpovědnost za fungování Libereckého kraje, našeho Kraj na severu.

Zvládneme to, stejně jako jsme to dokázali v těžkých chvílích už mnohokrát předtím, v době ničivých povodní a obnovy po nich, nebo právě během koronavirové nákazy. V mnoha případech bez pomoci vlády naší země. Ale na to už jsme si za ta léta bohužel museli zvyknout – to, co se děje naším směrem za Mladou Boleslaví, v Praze nikoho příliš nezajímalo a nikdy zajímat nebude. Také v prvních dvou týdnech po 13. březnu jsme si znovu dokázali poradit sami. Sami, s pomocí lidí v první linii, tisíců dobrovolníků a dalších skvělých lidí v celém našem kraji, kterým bych chtěl tímto opět moc poděkovat.

Náš kraj v Praze zajímá dlouhodobě jen málokoho. Například investice do krajského zdravotnictví a Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec bez jakékoliv podpory státu, je ve světle šesti miliard na špatné hospodaření fakultních nemocnic přesnou ukázkou podpory, které se nám dostává i v jiných oblastech. Právě proto je úkolem Starostů pro Liberecký kraj říjnové krajské volby vyhrát. Aby se i dál měl o náš kraj kdo postarat. A nečekal na slibovanou pomoc z míst, odkud nepřijde.

Myslím, že vám nemusím vysvětlovat, jak moc jsme proto mnoha mocných trnem v oku a že udělají všechno pro to, aby se nás zbavili a mohli i náš kraj řídit jako součást svého investičního portfolia. Jenže my jsme se naučili úspěšně bojovat na koních proti tankům a věřím, že krajské volby znovu vyhrajeme. Náš kraj je plný pracovitých a úspěšných lidí, kteří příliš nečekají na pomoc zvenku a to je jeho největší přednost. Chceme jim dát prostor a spolupracovat s nimi v dalším rozvoji našeho domova.

Děkuji vám za podporu, moc si jí vážím. Jsme tady doma a o náš společný domov jsme připraveni se postarat.

Bez roušky ani krok!

Roušku, respirátor, ústenku, šátek, šálu nebo cokoli dalšího, co zabrání šíření kapének a ochrání nás alespoň částečně před šířením koronaviru, musí v naší zemi nosit od včerejší půlnoci úplně každý. U lékaře, v nemocnici, obchodech, veřejné dopravě, na úřadech, poštách, v bankách… Prostě všude. Věřím proto, že vám všem, kteří pracujete na těchto místech, přijde víc než vhod tenhle obrázek.

Oba obrázky si můžete stáhnout také v tiskové kvalitě:

Výtah nejdůležitějších částí ze závěrečného vystoupení doc. JUDr. Tomáše Gřivny, obhájce Martina Půty

V hlavním líčení nebylo prokázáno, že by se obžalovaný tvrzeného jednání skutečně dopustil. Nebyl proveden žádný přímý důkaz o tom, že by Martin Půta od ostatních spoluobžalovaných jakýkoli úplatek přijal nebo si jej nechal slíbit, ani o tom, že by v rozporu s jakýmkoli právním předpisem prosazoval pokračování projektu Kostela či změnu jeho financování.

Této situaci odpovídá i konstrukce obžaloby, která svá tvrzení staví toliko na nepřímých důkazech. Podle našeho názoru však ani tyto nepřímé důkazy jednání obviněného, které od počátku zcela odmítá, neprokazují. Naopak řada důkazů, a to důkazů přímých, jako jsou svědecké výpovědi a výpověď obžalovaného, svědčí o opaku.

Pokračování textu Výtah nejdůležitějších částí ze závěrečného vystoupení doc. JUDr. Tomáše Gřivny, obhájce Martina Půty

Mé vyjádření k závěrečné řeči státního zástupce a k návrhu trestu

Před chvílí jsem u soudu vyslechl závěrečnou řeč státního zástupce. Návrh trestu, který pro mě státní zástupce požaduje, tedy 5 let odnětí svobody, mě překvapil.

Podle mě naprosto ignoruje rok a půl trvající soudní jednání a výpovědi svědků, které sám navrhoval vyslechnout. Kdybych pana státního zástupce u soudu nevídal, musel bych si myslet, že tam vůbec nechodil a tudíž neslyšel, co tam zaznělo.

Tedy že jsem nikoho neovlivňoval (to nakonec dnes ve své závěrečné řeči sám výslovně připustil), že mi nikdo žádný úplatek neslíbil ani nenabídl, že jsem tedy logicky nikdy žádný úplatek nepřevzal ani jsem ve své funkci záhadně nezbohatl.

Zřejmě jsem měl jen smůlu, že státní zástupce potřeboval do svého případu nějakou velkou rybu. Pevně ale věřím tomu, že mě soud nemůže odsoudit za něco, co jsem neudělal, a bez důkazů, které by spekulace obžaloby potvrzovaly.

Martin Půta