Životopis

Martin Půta

Martin Půta - hejtman Libereckého kraje

Motto

Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu.
Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud ale nezačneme měnit k lepšímu věci, na které můžeme sami dosáhnout a ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci kolem nás, a už vůbec ne svět, ve kterém žijeme…
Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Začít můžeme každý, a nejlépe hned…

Životopis

narozen: 13. 9. 1971 v Liberci
trvalé bydliště: Hrádek nad Nisou

Veřejné funkce
• hejtman Libereckého kraje – zvolen 27. listopadu 2012
• místopředseda Rady Asociace krajů ČR – zvolen 30. dubna 2014
• předseda české části Euroregionu Nisa (ERN) – od dubna 2011, znovuzvolen v dubnu 2013
• člen Správní rady Technické univerzity Liberec
• člen Rady města Hrádek nad Nisou – od listopadu 2002
• zastupitel města Hrádek nad Nisou – od listopadu 2002
• člen Zastupitelstva Libereckého kraje – od února 2007

Politická příslušnost
Politické hnutí Starostové a nezávislí (STAN)

Vzdělání
– Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, maturita v roce 1989
– Metropolitní univerzita Praha, bakalářské studium oboru „Veřejná správa“, dokončeno v roce 2010
– v současné době pokračuji v magisterském studiu na Metropolitní univerzitě Praha, studijní obor „Evropská studia a veřejná správa“

V roce 2007 jsem se rozhodl doplnit si své praktické poznatky a zkušenosti z veřejné správy také teoretickými znalostmi v oblasti veřejné správy a samosprávy. Studium na Metropolitní univerzitě je pro mě užitečné a poučné, a jsem rád, že jsem se k němu odhodlal a obětoval mu čas, úsilí, a ve zkouškovém období probdělé noci. Domnívám se, že dosažené vzdělání a akademické tituly a funkce ve veřejné správě spolu nesouvisí. Proto nebudu ani dnes, ani v budoucnosti, napodobovat lidi, kteří svými tituly rádi zdobí zejména předvolební plakáty. Ani při výkonu veřejné funkce starosty a nyní hejtmana jsem žádný akademický titul nepoužíval, nepoužívám a nebudu používat.

Předchozí zaměstnání
– základní vojenská služba (1990 – 1992)
– osoba samostatně výdělečně činná (1992 – 1993)
– technolog a vedoucí výroby Vulkan a.s. Hrádek nad Nisou (1993 – 2002)
– starosta města Hrádku nad Nisou (od listopadu 2002 do 19. prosince 2012)

Do komunální politiky jsem vstoupil  v roce 2002 vlastně úplnou náhodou. Se skupinou podobně smýšlejících lidí jsme si řekli, že město, kde žijeme, nefunguje tak, jak by mohlo a mělo. Chtěli jsme prostě mnoho věcí změnit, nebo se o to alespoň pokusit, chtěli jsme být v Hrádku opozicí a snažit se prosazovat změny k lepšímu. Sdružení s názvem HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!, ale komunální volby vyhrálo s téměř čtyřiceti procenty hlasů a já jsem se, ke svému vlastnímu překvapení, takřka ze dne na den stal starostou. V této funkci jsem působil deset let, až do prosince 2012. Prožil v ní kus života, kdy jsme se zastupiteli města řešili problémy, které město a jeho obyvatelé měli a mají. Hrádek nad Nisou se za tu dobu proměnil, má za sebou úspěšnou revitalizaci historického centra města, výstavbu multifunkčního centra Brána Trojzemí, rekonstrukci obou panelových sídlišť, opravu přístupové komunikace k hraničnímu přechodu do Polska, nebo zásadní obnovu techniky našich dobrovolných hasičů. Město je úspěšným žadatelem o dotace především z přeshraničních evropských fondů. Podařilo se nám také opravit největší škody po ničivých povodních ze srpna 2010. Pro lidi, kteří přišli o bydlení, jsme postavili 8 nových povodňových domků a další pomohli opravit. Věřím, že ve snaze dokončit povodňové opravy co nejdříve a dál rozvíjet město bude pokračovat i můj nástupce ve funkci starosty, městská rada i zastupitelstvo.                                            

Rodina
ženatý, manželka Sylwia, dcery Verunka, Viktorka a Valerie

Zájmy
Publicistika
Vše, co souvisí s veřejným děním, ekonomikou a politikou. Chytré telefony mají jednu nevýhodnou výhodu nebo výhodnou nevýhodu: proud informací vlastně nikdy nekončí… Aktuálně.cz, ČT24, Deník, E15, Facebook a jeho svět, Hospodářské noviny, MF Dnes, Náš Domov – náš kraj, Náš Liberec, Novinky.cz, Parlamentní listy, Radiožurnál, REFLEX, Respekt, Týden, Týden v Libereckém kraji…

Horské kolo, beachvolejbal a další sporty
Jsem soutěživý typ, který nyní věnuje sportu méně času, než by chtěl. Přes pomalu rostoucí věk i váhu se těším na každou možnost projet na kole Lužické hory a při pěkném letním počasí se obalit pískem na hřišti na Kristýně.

Zahrada 
Téměř dva tisíce metrů trávníku, několik ovocných stromů, jahody a borůvky potřebují pravidelnou péči, o kterou se snažím. Je to opravdu dobrý způsob, jak relaxovat. Odměnou jsou pro mě nadšené dcery, trhající vlastní jahody a spokojení přátelé, se kterými si dáme třeba domácí hruškovici (palírna Stará Dáma v Křižanech).

Historie
V roce 2004 jsem svatbou získal nejenom ženu, ale také Polsko jako zemi, jejíž historie je zblízka úplně jiná, než si ji pamatuji ze středoškolského dějepisu. Zajímá mě polský pohled na společné úseky dějin, a z moderní historie třeba Varšavské povstání a události před 2. světovou válkou a po ní.

Cíle ve funkci hejtmana
– Maximálně otevřít Liberecký kraj jeho občanům – již nyní mohou občané sami kontrolovat hospodaření  díky rozklikávacímu rozpočtu na webu kraje, zveřejňujeme všechny zápisy z jednání, uzavřené smlouvy, připravujeme i další novinky.
– Zprůhlednit veškeré veřejné zakázky a férovým výběrovým řízením snižovat ceny na minimum.
– Dokončit opravy majetku kraje po ničivé povodni ze srpna 2010.
– Snížit provozní náklady krajského úřadu. 
– Zajistit dobrou komunikaci mezi Libereckým krajem, samosprávami, neziskovými organizacemi i zaměstnavateli.


Napsat komentář