Šestnáctý dopis starostkám a starostům z Libereckého kraje

Vážení a milí přátelé, paní starostky, páni starostové,

epidemie koronaviru si s námi dál pohrává a uplynul další týden nouzového stavu, který bude trvat ještě nejméně tři týdny. Počty nemocných hospitalizovaných v našich nemocnicích dál klesají, před týdnem jich bylo 288 a dnes 210. Snad je to trend, který se nezastaví, a intenzivní nemocniční péči budou brzy potřebovat jen desítky lidí. To bude okamžik, kdy lze obnovit běžné operace a další potřebnou péči. Pro informaci bylo nejvíce lidí potřebujících pomoc v nemocnicích v našem kraji 9. listopadu, a to 322. Asi nemusím nijak zdůrazňovat, že lékaři, zdravotní sestry a další personál v nemocnicích celou situaci zvládají dlouhodobě jen s vypětím všech sil a s pomocí mnoha desítek dobrovolníků, vojáků a policistů. Patří jim velké poděkování.

S podobným vypětím sil zvládají situaci také v domovech pro seniory a dalších ústavech sociální péče. Řada ze starostek a starostů řešila podobnou akutní situaci, kdy nemoc prošla jejich zařízeními, zasáhla klienty a velkou část personálu vyřadila z provozu. Děkuji všem, kteří tyto vypjaté situace pomáhají zvládnout. Zapomenout nesmíme ani na více než 230 rodin, které v souvislosti s nemocí zasáhla zpráva nejsmutnější a často neměli ani možnost se s odcházející blízkou osobou rozloučit.

Návrat k normálnímu životu, na který všichni čekáme, se protahuje a protahuje a trpělivost velké části společnosti vytrvale klesá. Asi je to pochopitelné, je toho na nás všechny prostě hodně. O té části lidí, kteří za koronavirem vidí spiknutí a šíří bludy, třeba o umisťování čipů do mozku během odběru vzorků pro testování, budu raději zdvořile mlčet. Mimochodem mám podle nich ty čipy už tři. Tak snad se to na mě nijak neprojeví. Od zítřka se uvolňují pravidla a PES bude červený. Některá nová opatření jsou kritizována oprávněně. Přednost psích kadeřníků před těmi lidskými, otevřené hypermarkety, které mohou prodávat všechny druhy zboží a dál tak likvidují malé české firmy a vrcholným číslem jsou otevřená kina, kam jen nemohou diváci. Už od zítřka si můžete třeba koupit kapra a stromek, já s tím počkám, jako každý rok, až do prosince.

Je toho na nás všechny prostě už dost. Hodně lidí se bojí o práci, své podnikání a svou obživu, další mají strach o sebe a své zdraví a životy blízkých. Dochází nám dobrá nálada a trpělivost. Není divu. Nikdo neví, co bude dál. Blíží se Vánoce, budou jiné než všechny, které jsme zatím prožili. Nezbývá, než to přijmout. Už jednou se nám v letošním roce nevyplatilo podcenit nebezpečí. Za letní a zářijové bagatelizování nebezpečí nyní platíme všichni vysokou cenu. Podceňovat varování epidemiologů před návratem nemoci po novém roce nedává žádný smysl. Nezbývá než věřit tomu, že příští rok bude lepší, než ten končící. Ať už bude jakýkoliv, musíme si s ním poradit stejně jako s tím letošním.

Ze čtvrtka na pátek se v parlamentu odehrál absurdní příběh. Zásadní daňovou reformu nepředložila Vláda, neproběhlo k ní standardní připomínkové řízení ani vyčíslení dopadů do veřejných rozpočtů. Noční chaotické hlasování zaseklo do veřejných rozpočtů 130 miliardovou sekeru. Bez varování a v době, kdy obce, města a kraje připravují své rozpočty na rok 2021. Státní rozpočet s tímto návrhem taky nepočítal. Aby bylo jasno, souhlasím s tím, že stát nemá být Otesánek a všichni ve veřejném sektoru by měli chápat, že bez podnikání, výroby a spotřeby a z toho zaplacených daní, stát fungovat nemůže. Ale snížit razantně daně ve chvíli, kdy jsou ekonomika i státní rozpočet v troskách, považuji za nezodpovědné šílenství. Bez hledání úspor ve výdajích státu se peníze, které zůstanou lidem, jen půjčují a zaplatí je naše děti. Zaplatí je i s úroky. Pro kraj znamená tento návrh dalších 540 milionů korun, které budou v rozpočtu chybět. K nim je nutné připočítat 300 milionu, které v něm chybí letos.

Čeká nás šetření, hledání úspor a nebude to jednoduché. Pro mě bude prioritou zachování veřejných služeb, které kraj zajišťuje a udržení jejich kvality. Vím, že v podobné situaci jste vy všichni, kteří máte na starosti městské a obecní rozpočty. Vláda a většina ANO, ODS, KSČM a SPD ve Sněmovně nás hodila přes palubu. Řada z nás zažila ekonomickou krizi v roce 2009, přežili jsme ji a zvládneme i tu současnou. Doporučuji nezapomenout. Tentokrát krize nevznikla spekulacemi v zámoří, ale díky hlasování konkrétních lidí v Praze.

Hezký nový týden vám všem a snad se dočkáme lepších časů.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje