Čtrnáctý dopis starostkám a starostům z Libereckého kraje

Vážení a milí přátelé, vážené starostky, vážení starostové,

obracím se na vás se svým pravidelným dopisem, svým pohledem na události uplynulého týdne a především na nouzový stav, ve kterém žijeme a všechna opatření, v nichž musíme žít, pracovat a alespoň v omezeném rozsahu se starat o naše rodiny, obce a města.

Minulý týden byl v našem kraji ve znamení stagnace, podle dostupných čísel a informací někde v blízkosti nejvyšších čísel očekávaných pro tuto vlnu nemoci COVID-19. Situace stále není dobrá. Počty nově pozitivně testovaných lidí v kraji několikrát v týdnu překročily číslo 600, bylo provedeno celkem 11 007 testů a 3 617 z nich bylo pozitivních, v sobotu 7. 11. jsme měli celkem 7 426 aktivních případů. Situace v nemocnicích v kraji má podobný vývoj. K neděli 8. listopadu bylo v nemocnicích hospitalizováno celkem 347 pacientů a nemocnice znovu navýšily krizovou kapacitu ze 478 na 534 lůžek. Rezerva lůžek v nemocnicích je v tuto chvíli dostatečná a pokles reprodukčního čísla na sobotních 0,9 nám dává naději, že situaci zdravotnická zařízení zvládnou – i když s vypětím všech sil lidí, kteří už několikátý týden v nemocnicích pracují za hranicemi svých možností.

Domovy pro seniory a další pobytové sociální služby projdou plošným testováním. Jsem rád, že se nakonec budou testovat nejenom jejich klienti, ale také zaměstnanci. Antigenní testy zatím poskytovatelé sociálních služeb neobdrželi, měly by být distribuovány v příštím týdnu, a tak snad bude alespoň posunut termín testování uvedený ve vládním usnesení. Jsem rád, že se díky vlastní aktivitě naše domovy vybavily testovacími přístroji a testování ve většině z nich probíhá už od poloviny září. Přesto je jejich provoz významně složitý právě z důvodu velkého počtu zaměstnanců v karanténě a izolaci, daří se ho přesto zajistit nejenom díky nasazení zaměstnanců, ale také díky pomoci vojáků a mnoha dobrovolníků. Bez vás by byla situace v péči o všechny potřebné jen obtížně zvládnutelná.

V úterý se uskutečnilo ustavující jednání Zastupitelstva Libereckého kraje, které rozhodlo o složení Rady kraje pro nové volební období. Vážím si důvěry od kolegyň a kolegů v zastupitelstvu a jako nově zvolený hejtman, s jistými zkušenostmi, se budu snažit, aby krajská samospráva byla i v příštích čtyřech letech partnerem obcím a městům, firmám a podnikatelům, neziskovým organizacím. Na sto dní hájení nemáme v této těžké době dostatek prostoru. Řešení koronavirové krize je příliš vážný úkol, noví kolegové se proto ujali odpovědnosti za svoje resorty a především nových úkolů neprodleně. Těším se na spolupráci s vámi, kolegové radní.

Čeká nás nejspíš ještě několik týdnů, v nichž budeme situaci ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče zvládat jen s mimořádnými opatřeními. V těchto těžkých dnech chci proto opět poděkovat za mimořádné nasazení všem lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, pečovatelkám a také všem lidem, kteří zajišťují chod země a služeb, které každodenně potřebujeme: od policistů, hasičů, řidičů autobusů a vlakových čet, úředníků, prodavaček, učitelů a učitelek na online výuce, učitelek v mateřských školkách, lidem v továrnách a službách, prostě všem, kteří nemohou zůstat na home office. Děkuji dobrovolníkům, kteří nám pomáhají zvládat situaci v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zařízeních. Děkuji za pomoc všem lidem, kteří pomáhají tam, kde mohou a umí a kde je to potřeba, stejně jako těm, kteří donesou třeba nákup svým sousedům v seniorském věku.

Děkuji za to, jak se staráte o lidi ve vašich vesnicích a městech. Držme pohromadě, společně to zvládneme, ostatně nic jiného nám ani nezbývá.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje