Mé vyjádření k závěrečné řeči státního zástupce a k návrhu trestu

Před chvílí jsem u soudu vyslechl závěrečnou řeč státního zástupce. Návrh trestu, který pro mě státní zástupce požaduje, tedy 5 let odnětí svobody, mě překvapil.

Podle mě naprosto ignoruje rok a půl trvající soudní jednání a výpovědi svědků, které sám navrhoval vyslechnout. Kdybych pana státního zástupce u soudu nevídal, musel bych si myslet, že tam vůbec nechodil a tudíž neslyšel, co tam zaznělo.

Tedy že jsem nikoho neovlivňoval (to nakonec dnes ve své závěrečné řeči sám výslovně připustil), že mi nikdo žádný úplatek neslíbil ani nenabídl, že jsem tedy logicky nikdy žádný úplatek nepřevzal ani jsem ve své funkci záhadně nezbohatl.

Zřejmě jsem měl jen smůlu, že státní zástupce potřeboval do svého případu nějakou velkou rybu. Pevně ale věřím tomu, že mě soud nemůže odsoudit za něco, co jsem neudělal, a bez důkazů, které by spekulace obžaloby potvrzovaly.

Martin Půta

Čtyři roky pracujeme pro náš kraj. Výsledky jsou proto vidět. (TZ)

Dnešní vydání Mladé fronty DNES, obviňuje Starosty pro Liberecký kraj, a přímo mne z toho, že v rámci předvolebního slibu klameme voliče. Není to tak. A proto reaguji.

Předně. Liberecký kraj v období, kdy Starostové jsou ve vedení kraje, postavil 289 kilometrů nových silnic. To je fakt. Každý občan, se kterým se během kontaktní předvolební kampaně setkal, chápe toto sdělení jako informaci o počtu rekonstruovaných, obnovených, modernizovaných kilometrů vozovek, které konečně po mnoha letech nezejí dírami, nebo byly obnoveny po povodních. Ve všech těchto případech se přitom fakticky jedná o novou silnici, s novým povrchem, podkladními vrstvami, odvodněním, příkopy a vodorovným značením. Podobně když si doma opravím koupelnu, taky říkám, že mám novou koupelnu a ne že jsem provedl její rekonstrukci. A nikoho ani nenapadne, že jsem se dosud chodil mýt do řeky. Věřím v rozum občana kraje, věřím, že občan kraje sdělení chápe.

Jsem přesvědčen, že obyvatelé kraje jsou rádi za opravy silnic a že dobře rozumí zjednodušenému sdělení, které je na billboardech. Komu to nestačí, doporučuji prostudovat detailnější informace, které jsou na našem webu www.starostoveprolibereckykraj.cz. A to ke každému billboardovému sdělení, které jsme zveřejnili, s podrobným vysvětlením. Pokračování textu Čtyři roky pracujeme pro náš kraj. Výsledky jsou proto vidět. (TZ)

Mé stanovisko k událostem kolem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny

Blíží se krajské volby a stále častěji jsem tázán na události, které vedly k mému obvinění z přijetí úplatku. Snažím se všem odpovědět, ale někdy není na vysvětlení dostatek času. Proto jsem se rozhodl dát na svoje webové stránky popis toho, co se stalo, jak jsem vývoj kolem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény zažil a vnímal já.

kostel sv. Máří Magdalény

V samostatném článku najdete také některé komplikovanější otázky, které dostávám, a odpovědi na ně. Pokud někomu z vás bude připadat text mého vysvětlení příliš dlouhý, v otázkách a odpovědích najdete to nejdůležitější.

Projekt rekonstrukce kostela svaté Máří Magdalény jsem zdědil ve chvíli, kdy jsme v roce 2012 vyhráli krajské volby a já se jako nový hejtman stal předsedou Regionální rady regionu Severovýchod, která má evropské dotace na starosti.
Šlo o dotační projekt, který v roce 2010 schválilo město Liberec. Měl zachránit významnou architektonickou památku a měl velký význam pro úspěch celého Integrovaného plánu rozvoje města Liberce; ten byl klíčovým podkladem pro čerpání evropských dotací na rozvoj města.

Pokračování textu Mé stanovisko k událostem kolem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny

Výchovný ústav v Chrastavě – vyjádření hejtmana

Vyjádření hejtmana na dnešní ranní tiskové konferenci k současné situaci ve výchovném ústavu v Chrastavě

Chtěl bych zdůraznit, že si plně uvědomuji, že zařízení tohoto typu má různá specifika a že komentování vnitřního života zvenku není úplně dobře. Vzniká pak dojem, že výchovný… Rada schválila výroční zprávu českolipské nemocnice za rok 2015
(zdroj:   Martin Půta, LK)

Martin Půta má naši podporu

(tisková zpráva)
Liberec, 19.11.2014

Zastupitelé zvolení do libereckého zastupitelstva za Starosty pro Liberecký kraj vyjadřují svoji podporu Martinovi Půtovi. Jsou přesvědčeni, že následující poctivě vedené řízení povede ke zrušení obvinění Martina Půty a také ke zveřejnění všech okolností, které k němu vedly.

Martina Půtu znám snad od počátku jeho politického působení. Vždy prosazoval transparentní veřejnou správu a potírání korupce bylo jeho prioritním politickým cílem. Proto o jeho bezúhonnosti nepochybuji. Obvinění, neobvinění, Martin Půta je pro mě nezkorumpovatelný,“ doplnil svůj osobní postoj Michal Hron.

Michal Hron, 602350931,
michalhron@c-mail.cz

Vyjádření klubu zastupitelů SLK

19. 11. 2014, Liberec

Klub zastupitelů SLK stojí pevně za hejtmanem Martinem Půtou a vyslovuje mu plnou podporu a důvěru. Pan Martin Půta je nejen naším dlouholetým kolegou, ale i vzorem a čestným člověkem, který vždy hledá to nejlepší řešení pro občany Libereckého kraje. Má za sebou obrovský kus práce v komunální i krajské politice. Tato práce je pro nás dostatečným dokladem jeho kvalit. Bezprecedentní pokus o jeho skandalizaci a očernění je znevážením jeho dosavadní činnosti v boji s korupcí a nečistými metodami v politice i veřejném životě.

Za Klub zastupitelů SLK

Lena Mlejnková
Předsedkyně Klubu zastupitelů SLK

Marek Pieter
Předseda politického hnutí SLK

Originál dokumentu v PDF

Tiskové prohlášení

Liberec, 18. 11. 2014

Hejtman LK: Moje dnešní obvinění v kauze rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci považuji za komplot a budu se proti němu bránit

Jako člověk, který dlouhodobě vyznává otevřenou politiku a je si vědom svojí odpovědnosti vůči veřejnosti, chci informovat, že dnes jsem byl pozván na Policii ČR k podání vysvětlení a zároveň mi bylo sděleno obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci.

Prohlašuji, že sdělené obvinění je naprosto neopodstatněné, jsem nevinen, nepřijal jsem nikdy žádný úplatek v jakékoliv formě. Po celou dobu svého působení v politice a veřejné správě    na všech úrovních vystupuji a bojuji proti korupci, za otevřenost a transparentnost. Mé obvinění je pro mě neuvěřitelný komplot, který někdo vytvořil z důvodů, jež dosud neznám, ale které chci znát. Proti dnes vzneseným obviněním se budu všemi dostupnými právními kroky bránit. Jsem připraven s policií na objasnění věci plně spolupracovat, poskytnout jí veškerou součinnost a informace tak, aby se věc vyřešila co nejrychleji a uvedené, z mého pohledu nijak nepodložené, obvinění nezatěžovalo moji práci ani osobní život. Sám nemohu jakkoliv ovlivnit, pokud a jak o komkoliv, tedy i o mně, vypovídají na policii jiné osoby. Je velmi správné, že existuje i skutková podstata trestného činu křivého obvinění. Pokračování textu Tiskové prohlášení

Stanovisko klubu Starostů pro Liberecký kraj (SLK) k fungování koalice v Zastupitelstvu Libereckého kraje

Koalice Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj (ZpLK), která vznikla po krajských volbách na podzim 2012, v posledních měsících prakticky nefunguje. Po oznámení rezignace na členství zastupitelského klubu paní Ivany Hujerové ze dne 22. září 2014, ztratila koalice i formální většinu jednoho hlasu v krajském zastupitelstvu. Právě díky většině 23 hlasů byl 27. listopadu 2012 zvolen hejtman Libereckého kraje a členové Rady Libereckého kraje.

Oznámení o rezignaci Ivany Hujerové je z našeho pohledu vyústěním vnitřních problémů ve fungování zastupitelského klubu ZpLK, který v posledních měsících přestal naplňovat principy koaliční spolupráce a obsah koaliční smlouvy. Rozdílné návrhy při řešení problémů nejsou diskutovány v rámci koalice a jednání Rady kraje, ale zjišťujeme je zpětně z mediálních výstupů některých zastupitelů ZpLK. Při hlasování o důležitých bodech v zastupitelstvu, které byly projednány radou kraje, neexistuje podpora všech členů zastupitelského klubu ZpLK. To je pro nás nepřijatelné.

Našeho koaličního partnera jsme již 7. května letošního roku požádali o dodržování koaliční smlouvy a přijetí osobní odpovědnosti lídra Změny Jana Korytáře za práci v Radě kraje. Prohlašujeme se vší zodpovědností, že dlouhodobě děláme vše pro to, aby koalice fungovala. Zastupitelský klub SLK chce pokračovat v odpovědné práci pro Liberecký kraj a jeho obyvatele. Jako vítěz krajských voleb se nezříkáme odpovědnosti za fungování Libereckého kraje.

Na základě vzniklé situace dnes požádal hejtman Libereckého kraje Martin Půta předsedy všech pěti zastupitelských klubů v krajském zastupitelstvu o společné jednání, na kterém budeme hledat východisko ze současné situace. Věříme, že společným zájmem všech zvolených zastupitelů je stabilní fungování kraje a hledání řešení ve prospěch občanů Libereckého kraje, které zastupujeme.

V Liberci dne 23. 9. 2014
Členové zastupitelského klubu SLK

Celý dokument ke stažení ve formátu PDF

Stanovisko k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové

Stanovisko klubu zastupitelů SLK k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky rady kraje pověřené řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Při včerejším jednání Zastupitelstva Libereckého kraje klub SLK většinově podpořil projednání bodu číslo 52, který se týkal návrhu na odvolání Zuzany Kocumové a byl předložen klubem KSČM. Dle našeho názoru má opozice právo kritizovat práci koalice a jednotlivých radních, a proto jsme hlasovali pro zařazení bodu na projednání zastupitelstva. Klub KSČM předložil bod v souladu s jednacím řádem a máme za to, že možnost diskuze je základním prvkem demokracie. Pokračování textu Stanovisko k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové

Volba prezidenta

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám sdělil svůj postoj k volbě prezidenta i důvod,
proč svůj hlas dám Karlovi Schwarzenbergovi
Podepsal jsem petici na podporu kandidatury Táni  Fischerové a Vladimíra Franze, 
jako občanských kandidátů, lidí nezávislých na politických stranách a velkých sponzorech. 
Vážím si toho, že do přímé volby šli a dokázali, že politiku lze dělat jinak, slušně, za pomoci 
dobrovolníků a bez závazků vůči těm, kteří kampaň financovali. Přesto budu v prvním kole 
presidentské volby volit někoho jiného.
Budu volit  člověka s velkými  životními zkušenostmi, který někdy nemluví úplně
srozumitelně a někdy vypadá, že nevnímá svoje okolí. S některými jeho názory nesouhlasím, 
přesto si ho vážím a nejvíc se blíží mojí představě o hlavě státu. Je mužem zkušeností, 
dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla, znalým našich dějin a tradic. Je to 
muž výrazných předností i lidských slabin, muž schopný naslouchat, ale i nemlčet a 
nezaleknout se rozhodnutí v těžké chvíli a v případě potřeby dokáže svým osobním postojem 
ukázat i postoj odlišný, byť by to byl názor ojedinělý.
Budu volit Karla Schwarzenberga, prostě to tak cítím. Může se mu podařit porazit 
papírové favority, ostatně průzkumy před krajskými volbami se v našem kraji výrazně lišily 
od výsledku voleb.
S úctou 
Martin Půta 
hejtman Libereckého kraje
předseda Starostů pro Liberecký kraj