Vyjádření obhájce hejtmana Martina Půty

Obsah dohod o vině a trestu mezi Metrostavem a Metrostavem Infrastructure (dále pro obě firmy jen M a MI) a státním zástupcem, sjednané 20. 10. 2023

Statutární zástupci M a MI (dva za každou ze společností) se v dohodě přiznávají ke skutkům, který obžaloba uvedla (bod obžaloby 6.3.), včetně obvinění z předání úplatku Martinu Půtovi ve výši 530 tisíc korun.

Komentář prof. Gřivny: „Podstata dohody o vině a trestu znamená, že se obviněný může přiznat jen k tomu skutku, který je popsán v obžalobě. Nelze některé části vypouštět a jiné doplnit. Musí přijmout, jak je skutek popsán, a to do posledního slova, i kdyby s některou částí nesouhlasil. Metrostav a Metrostav Infrastructure se proto pouze přihlásily k tomu, co už napsal státní zástupce. Žádná nová tvrzení ani důkaz, pokud vím, nepředložily.“

Trest navržený státním zástupcem pro M a MI obsahuje pokutu ve výši cca 55 milionů korun a zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži na tři roky. Jde o souhrnný trest za aktuální soudní případ a všechny předešlé soudní případy, ve kterých byly společnosti Metrostav a Metrostav Infrastructure odsouzeny.

Obsah právního vyjádření právních zástupců Martina Půty k dohodě o vině a trestu

Podle prof. Gřivny je dohoda o vině a trestu nezákonná, protože porušuje trestní řád hned v několika paragrafech. Proto ve svém vyjádření navrhuje soudu, aby ji neschválil, a to na základě především následujících důvodů:

  1. Prohlášení o vině („přiznání“) učinily za M a MI osoby, které se podle obžaloby trestné činnosti nedopustily a nemohou o ní nic vědět. V době údajného skutku dokonce ani nebyly členy statutárních orgánů M a MI, těmi se staly až v průběhu řízení (v letech 2020 resp. 2021) před soudem (v Liberci). Proto považujeme jejich prohlášení o vině za nepravdivé a účelové.

    Účelovost dohody vidíme ve snaze Metrostavu dosáhnout pro sebe a Metrostav Infrastructure co nejnižšího souhrnného trestu, aby se obě firmy mohly co nejdříve opět účastnit veřejných zakázek.

    Komentář prof. Gřivny: „Z rozhodnutí jiných soudů založených ve spisu podle všeho vyplývá, že navrhovaný souhrnný trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti na veřejné soutěži na tři roky je stejný, jaký začal pro Metrostav i Metrostav Infrastructure platit již v červnu roku 2022. Současný souhrnný návrh trestu od státního zástupce tedy existující zákaz účasti na veřejných zakázkách pro M a MI nijak neprodlužuje a měl by pravděpodobně vypršet příští rok v červnu.“

  2. Dohoda o vině a trestu může být sjednána pouze v případě, že je do značné míry v souladu s vývojem dokazování v hlavním líčení, což v případě Martina Půty není. V rámci hlavního líčení a dokazování nebyly prezentovány žádné důkazy (výpovědi svědků a obžalovaných, listinné důkazy, odposlechy), že by Martinu Půtovi byl nabídnut úplatek nebo že by byl předán. A to včetně výpovědí lokálních manažerů Metrostavu, Jana Petráně a Jaroslava Stuchlíka, za které se statutární zástupci Metrostavu, kteří dohodu podepsali, „přiznávají“.

  3. Z pohledu procedurálního porušuje sjednaná dohoda o vině a trestu trestní řád z toho důvodu, že byla sjednána fakticky až na konci dokazování v hlavním líčení (byť je nyní hlavní líčení přerušeno na neurčito, všechny podstatné důkazy již byly provedeny). Novela trestního řádu č. 333/2020 Sb. s účinností od 1. října 2020 umožňuje, podle našeho právního názoru, sjednání dohody o vině a trestu pouze do zahájení dokazování, nikoli v jeho pozdější fázi, zejména jsou-li ve vztahu k předmětnému skutku provedeny všechny důkazy jako v tomto případě. Tento závěr potvrdil v minimálně v jednom svém rozhodnutí i Nejvyšší soud.

Další průběh rozhodování

Soudce libereckého soudu, Pavel Pachner, může nyní rozhodnout dvěma způsoby. Buď vyčlení trestní věc Metrostavu a Metrostavu Infrastructure do samostatného jednání a rozhodne o schválení či neschválení dohody, nebo může rozhodnout i v rámci běžícího hlavního líčení (v tom případě by však mohl pouze odmítnout schválení dohody). Vyčlenění do samostatného jednání by mohlo proběhnout v řádu měsíců, kdy by soudce mohl vypsat termín dalšího hlavního líčení, nelze odhadnout.

Vrchní soud vrátil kauzu rekonstrukce kostela Máří Magdaleny k novému projednání

Vrchní soud vrátil kauzu rekonstrukce kostela Máří Magdaleny k novému projednání krajskému soudu v Liberci.

Moji obhájci mě už na jaře upozorňovali, že se to může stát, takže mě to nepřekvapilo. Z rozhodnutí radost samozřejmě nemám, ale nic to nemění na skutečnosti, že jsem rozhodování výboru regionální rady ovlivnit nemohl, ani jsem se o to nesnažil, a že mě nikdo neuplácel, jak zaznělo v prvoinstančním rozsudku.

Odůvodnění kroku Vrchního soudu zatím neznám, takže ho nemůžu blíž komentovat. Včera uplynulo šest let od mého obvinění, pevně věřím, že se celá kauza nepotáhne trvat dalších šest let. Na to jak funguje spravedlnost v České republice ať si názor udělá každý sám.

Výtah nejdůležitějších částí ze závěrečného vystoupení doc. JUDr. Tomáše Gřivny, obhájce Martina Půty

V hlavním líčení nebylo prokázáno, že by se obžalovaný tvrzeného jednání skutečně dopustil. Nebyl proveden žádný přímý důkaz o tom, že by Martin Půta od ostatních spoluobžalovaných jakýkoli úplatek přijal nebo si jej nechal slíbit, ani o tom, že by v rozporu s jakýmkoli právním předpisem prosazoval pokračování projektu Kostela či změnu jeho financování.

Této situaci odpovídá i konstrukce obžaloby, která svá tvrzení staví toliko na nepřímých důkazech. Podle našeho názoru však ani tyto nepřímé důkazy jednání obviněného, které od počátku zcela odmítá, neprokazují. Naopak řada důkazů, a to důkazů přímých, jako jsou svědecké výpovědi a výpověď obžalovaného, svědčí o opaku.

Pokračování textu Výtah nejdůležitějších částí ze závěrečného vystoupení doc. JUDr. Tomáše Gřivny, obhájce Martina Půty

Mé vyjádření k závěrečné řeči státního zástupce a k návrhu trestu

Před chvílí jsem u soudu vyslechl závěrečnou řeč státního zástupce. Návrh trestu, který pro mě státní zástupce požaduje, tedy 5 let odnětí svobody, mě překvapil.

Podle mě naprosto ignoruje rok a půl trvající soudní jednání a výpovědi svědků, které sám navrhoval vyslechnout. Kdybych pana státního zástupce u soudu nevídal, musel bych si myslet, že tam vůbec nechodil a tudíž neslyšel, co tam zaznělo.

Tedy že jsem nikoho neovlivňoval (to nakonec dnes ve své závěrečné řeči sám výslovně připustil), že mi nikdo žádný úplatek neslíbil ani nenabídl, že jsem tedy logicky nikdy žádný úplatek nepřevzal ani jsem ve své funkci záhadně nezbohatl.

Zřejmě jsem měl jen smůlu, že státní zástupce potřeboval do svého případu nějakou velkou rybu. Pevně ale věřím tomu, že mě soud nemůže odsoudit za něco, co jsem neudělal, a bez důkazů, které by spekulace obžaloby potvrzovaly.

Martin Půta

Reakce na dnešní články v tisku

Některá média dnes večer (23. 5. 2018) uvedla, že krajský soud v Liberci po úterním a středečním neveřejném jednání stanovil datum zahájení hlavního soudního líčení v kauze rekonstrukce kostela Máří Magdaleny na 11. září 2018.

„Jsem rád, že soudní senát po dnešním neveřejném jednání nařídil hlavní líčení a já budu mít možnost očistit svoje jméno u nezávislého soudu. Obával jsem se, že výsledkem neveřejného jednání by mohly být další průtahy v celé kauze, která se vleče již téměř čtyři roky, a vítám, že k ničemu takovému nedošlo. Skutků, které mi obžaloba klade za vinu, jsem se nedopustil a jsem přesvědčený, že se to před soudem prokáže.“

Martin Půta

Mé stanovisko k událostem kolem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny

Blíží se krajské volby a stále častěji jsem tázán na události, které vedly k mému obvinění z přijetí úplatku. Snažím se všem odpovědět, ale někdy není na vysvětlení dostatek času. Proto jsem se rozhodl dát na svoje webové stránky popis toho, co se stalo, jak jsem vývoj kolem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény zažil a vnímal já.

kostel sv. Máří Magdalény

V samostatném článku najdete také některé komplikovanější otázky, které dostávám, a odpovědi na ně. Pokud někomu z vás bude připadat text mého vysvětlení příliš dlouhý, v otázkách a odpovědích najdete to nejdůležitější.

Projekt rekonstrukce kostela svaté Máří Magdalény jsem zdědil ve chvíli, kdy jsme v roce 2012 vyhráli krajské volby a já se jako nový hejtman stal předsedou Regionální rady regionu Severovýchod, která má evropské dotace na starosti.
Šlo o dotační projekt, který v roce 2010 schválilo město Liberec. Měl zachránit významnou architektonickou památku a měl velký význam pro úspěch celého Integrovaného plánu rozvoje města Liberce; ten byl klíčovým podkladem pro čerpání evropských dotací na rozvoj města.

Pokračování textu Mé stanovisko k událostem kolem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny

Kauza Kostel sv. Máří Magdaleny – otázky a odpovědi

Protože na kauzu rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny se mě ptají nejen média, ale i lidé, s nimiž se v našem kraji potkávám, rozhodl jsem se zveřejnit odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud mezi nimi nenajdete odpověď na otázku, která zajímá vás, rád na ni samozřejmě odpovím, pokud budu odpověď znát. Pokračování textu Kauza Kostel sv. Máří Magdaleny – otázky a odpovědi

Martin Půta má naši podporu

(tisková zpráva)
Liberec, 19.11.2014

Zastupitelé zvolení do libereckého zastupitelstva za Starosty pro Liberecký kraj vyjadřují svoji podporu Martinovi Půtovi. Jsou přesvědčeni, že následující poctivě vedené řízení povede ke zrušení obvinění Martina Půty a také ke zveřejnění všech okolností, které k němu vedly.

Martina Půtu znám snad od počátku jeho politického působení. Vždy prosazoval transparentní veřejnou správu a potírání korupce bylo jeho prioritním politickým cílem. Proto o jeho bezúhonnosti nepochybuji. Obvinění, neobvinění, Martin Půta je pro mě nezkorumpovatelný,“ doplnil svůj osobní postoj Michal Hron.

Michal Hron, 602350931,
michalhron@c-mail.cz

Vyjádření klubu zastupitelů SLK

19. 11. 2014, Liberec

Klub zastupitelů SLK stojí pevně za hejtmanem Martinem Půtou a vyslovuje mu plnou podporu a důvěru. Pan Martin Půta je nejen naším dlouholetým kolegou, ale i vzorem a čestným člověkem, který vždy hledá to nejlepší řešení pro občany Libereckého kraje. Má za sebou obrovský kus práce v komunální i krajské politice. Tato práce je pro nás dostatečným dokladem jeho kvalit. Bezprecedentní pokus o jeho skandalizaci a očernění je znevážením jeho dosavadní činnosti v boji s korupcí a nečistými metodami v politice i veřejném životě.

Za Klub zastupitelů SLK

Lena Mlejnková
Předsedkyně Klubu zastupitelů SLK

Marek Pieter
Předseda politického hnutí SLK

Originál dokumentu v PDF

Tiskové prohlášení

Liberec, 18. 11. 2014

Hejtman LK: Moje dnešní obvinění v kauze rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci považuji za komplot a budu se proti němu bránit

Jako člověk, který dlouhodobě vyznává otevřenou politiku a je si vědom svojí odpovědnosti vůči veřejnosti, chci informovat, že dnes jsem byl pozván na Policii ČR k podání vysvětlení a zároveň mi bylo sděleno obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci.

Prohlašuji, že sdělené obvinění je naprosto neopodstatněné, jsem nevinen, nepřijal jsem nikdy žádný úplatek v jakékoliv formě. Po celou dobu svého působení v politice a veřejné správě    na všech úrovních vystupuji a bojuji proti korupci, za otevřenost a transparentnost. Mé obvinění je pro mě neuvěřitelný komplot, který někdo vytvořil z důvodů, jež dosud neznám, ale které chci znát. Proti dnes vzneseným obviněním se budu všemi dostupnými právními kroky bránit. Jsem připraven s policií na objasnění věci plně spolupracovat, poskytnout jí veškerou součinnost a informace tak, aby se věc vyřešila co nejrychleji a uvedené, z mého pohledu nijak nepodložené, obvinění nezatěžovalo moji práci ani osobní život. Sám nemohu jakkoliv ovlivnit, pokud a jak o komkoliv, tedy i o mně, vypovídají na policii jiné osoby. Je velmi správné, že existuje i skutková podstata trestného činu křivého obvinění. Pokračování textu Tiskové prohlášení