Dostali jsme o deset tisíc hlasů více než v minulých volbách, to už něco znamená

Liberecký kraj – /ROZHOVOR/ Martin Půta v čele vítězné strany směřuje k dalšímu volebnímu období jako hejtman Libereckého kraje . Po vyhlášení výsledků Deníku řekl:

Starostové pro Liberecký kraj v čele se současným hejtmanem Martinem Půtou dokázali přesvědčit nejvíce lidí a stali se vítězi krajských voleb. Oproti minulému období si dokonce polepšili, v minulých volbách v roce 2012 získali 22,2 %, letos to bylo o deset procent více. Paradoxem zůstává, že hejtman Martin Půta je jako jediný lídr obviněný v případu korupce. Zároveň se mu jako jedinému v historii podařilo obhájit hejtmanské křeslo. „Moc se těším, že se po dvou letech dostanu k nezávislému soudu a prokáže se moje nevina.“ Pokračování textu Dostali jsme o deset tisíc hlasů více než v minulých volbách, to už něco znamená

Studenti by v kraji volili Piráty a Starosty

Pokud by o výsledcích krajských voleb rozhodovali středoškoláci , pak by se libereckým hejtmanem stal nejspíš lídr Pirátů Ondřej Kolek. Právě tato strana totiž posbírala nejvíce hlasů ve Studentských volbách, které od roku 2010 pořádá společnost Člověk v tísni. Letos se do nich v kraji zapojilo 9 středních škol, z toho pět gymnázií a hlasovalo dohromady 938 studentů. Česká pirátská strana by získala 140 hlasů, jen o jeden méně připadl Starostům pro Liberecký kraj. Pokračování textu Studenti by v kraji volili Piráty a Starosty

Obviněný hejtman Půta: Volby to ovlivní, to je realita. Všichni jsme nahraditelní

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta je i přes obvinění z korupce pro nadcházející krajské volby jedničkou kandidátky Starostů pro Liberecký kraj. Na soud se však těší – chce u něj prokázat, že je nevinný. Předcházející čtyři roky v čele kraje hodnotí pozitivně. Je spokojen s tím, že se podařilo opravit silnice, otevřít krajský úřad občanům nebo dostavit hospic. Jako největší konkurenty ve volbách vidí hnutí ANO. Neměl by však problém s nimi na konkrétních věcech spolupracovat. Pokračování textu Obviněný hejtman Půta: Volby to ovlivní, to je realita. Všichni jsme nahraditelní

Čtyři roky pracujeme pro náš kraj. Výsledky jsou proto vidět. (TZ)

Dnešní vydání Mladé fronty DNES, obviňuje Starosty pro Liberecký kraj, a přímo mne z toho, že v rámci předvolebního slibu klameme voliče. Není to tak. A proto reaguji.

Předně. Liberecký kraj v období, kdy Starostové jsou ve vedení kraje, postavil 289 kilometrů nových silnic. To je fakt. Každý občan, se kterým se během kontaktní předvolební kampaně setkal, chápe toto sdělení jako informaci o počtu rekonstruovaných, obnovených, modernizovaných kilometrů vozovek, které konečně po mnoha letech nezejí dírami, nebo byly obnoveny po povodních. Ve všech těchto případech se přitom fakticky jedná o novou silnici, s novým povrchem, podkladními vrstvami, odvodněním, příkopy a vodorovným značením. Podobně když si doma opravím koupelnu, taky říkám, že mám novou koupelnu a ne že jsem provedl její rekonstrukci. A nikoho ani nenapadne, že jsem se dosud chodil mýt do řeky. Věřím v rozum občana kraje, věřím, že občan kraje sdělení chápe.

Jsem přesvědčen, že obyvatelé kraje jsou rádi za opravy silnic a že dobře rozumí zjednodušenému sdělení, které je na billboardech. Komu to nestačí, doporučuji prostudovat detailnější informace, které jsou na našem webu www.starostoveprolibereckykraj.cz. A to ke každému billboardovému sdělení, které jsme zveřejnili, s podrobným vysvětlením. Pokračování textu Čtyři roky pracujeme pro náš kraj. Výsledky jsou proto vidět. (TZ)

Téměř 17 milonů pro jednotky požární ochrany

Liberecký kraj podpoří jednotky požární ochrany obcí LK částkou téměř 17 milionů korun

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 3. května odsouhlasila přidělení finančních prostředků ve výši 11.617.748,80 Kč v rámci Dotačního programu Podpora jednotek požární… Kraj podpoří liberecká divadla téměř dvěma miliony korun
(zdroj:   Martin Půta, LK)

Starostové pro Liberecký kraj vybrali svého lídra kandidátky pro krajské volby

(Tisková zpráva – Liberec, 4. 11. 2015)

V říjnu 2016 po čtyřech letech znovu proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Na sněmu SLK, který se konal v pondělí 2. 11. 2015, projednávali jeho účastníci, kdo v Libereckém kraji povede kandidátku jako její lídr. „Členové SLK se rozhodli dát do voleb znovu silný mandát stávajícímu hejtmanovi Martinu Půtovi. Byl navržen jako jediný kandidát a v tajné volbě získal 97 % všech hlasů“, řekl Marek Pieter, předseda SLK a náměstek hejtmana. Pokračování textu Starostové pro Liberecký kraj vybrali svého lídra kandidátky pro krajské volby

Vykácené stromy na Frýdlantsku nejspíš nahradí nové

7. září 2015 proběhlo v Raspenavě jednání na toto téma, které považuji za první nutný a užitečný krok a věřím, že přispěje k nalezení kompromisu. Silnice nejenom na Frýdlantsku opravy potřebují. Aleje a stromořadí nám zanechali lidé, kteří se o krajinu starali před námi. Na nás je hledat a najít rozumná řešení, která umožní opravy a zachovají nebo obnoví co nejvíce stromů a alejí. Pokračování textu Vykácené stromy na Frýdlantsku nejspíš nahradí nové

Reakce na zamítnutí stížnosti

Jak už na základě informace státního zastupitelství informovala media, zamítlo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec stížnost proti zahájení trestního stíhání, kterou podali moji právní zástupci dne 26.ledna 2015. Toto rozhodnutí bylo doručeno 9.dubna 2015.
Stejně jako v den, kdy mi bylo sděleno obvinění, tedy téměř před pěti měsíci, chci zdůraznit, že jsem se žádné trestné činnosti nedopustil, žádný úplatek nepřijal a v rámci rozhodování o projektu Centrum podpory geotermálního využití energie jsem postupoval standardně. Všechny kroky měly za hlavní cíl minimalizovat rizika tohoto projektu, jehož financování z prostředků ROP Severovýchod bylo schváleno v roce 2011, tedy více než rok a půl před tím, než jsem byl zvolen předsedou Výboru regionální rady NUTS II Severovýchod. V rámci projektu nebyla proplacena ani koruna z veřejných peněz, nemohla vzniknout ani nevznikla žádná škoda, což bylo mimo jiné výsledkem změny financování projektu.
V reakci na to, že dozorující státní zástupce zamítl stížnost proti zahájení trestního stíhání, požádáme ve spolupráci s právními zástupci nadřízené Vrchní státní zastupitelství v Praze o výkon dohledu nad postupem Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, a následně zvážíme i možnost podání ústavní stížnosti.“

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, 14.4.2015

Jaký byl uplynulý rok

Závěrem loňského roku bylo v médiích skloňováno jméno hejtmana Martina Půty snad ještě častěji, než po úspěšných krajských volbách v roce 2012. Rozpadu vládnoucí koalice Starostů a Změny a obvinění v korupční kauze si nemohl nevšimnout nikdo. Jak hodnotí loňský rok Martin Půta?

Je začátek roku a nejspíš se nevyhneme bilancování. Co se podle Vás v roce 2014 povedlo?

Jsem spokojen, že se podařilo zahájit opravy na všech silnicích, které byly zasaženy povodní v roce 2010. Všechny tyto silnice budou letošní rok opraveny, což vnímám pozitivně. Druhá věc, kterou chci zmínit, je stavba hospice. Je to další věc, která by měla letos na podzim začít fungovat a sloužit veřejnosti. Něco podobného v kraji dlouho chybí. Pokračování textu Jaký byl uplynulý rok