Kauza Kostel sv. Máří Magdaleny – otázky a odpovědi

Protože na kauzu rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny se mě ptají nejen média, ale i lidé, s nimiž se v našem kraji potkávám, rozhodl jsem se zveřejnit odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud mezi nimi nenajdete odpověď na otázku, která zajímá vás, rád na ni samozřejmě odpovím, pokud budu odpověď znát.

Moje role v projektu

 • Proč jste se zrovna vy, jako nový hejtman, stal v roce 2012 předsedou výboru RR?

Kraje se ve vedení výboru střídají a při volbě v roce 2012 byla řada na Libereckém kraji. Proto jsem po diskusi nominaci přijal, i když jsem opakovaně upozorňoval, že se všech tří hejtmanů mám s ROP nejmenší zkušenosti.

 • Proč jste se tak angažoval právě v projektu obnovy kostela?

Podporoval jsem všechny důležité projekty v Libereckém kraji, a tenhle důležitý byl. Zaprvé proto, že jeho součástí byla obnova zchátralé kulturní památky. Zadruhé proto, že byl součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec, kde žádný jiný významný projekt obdobného typu, tedy revitalizace brownfieldu, nebyl. Jeho nedokončení by tak mohlo Liberci komplikovat čerpání evropských peněz.

 • Nevadilo vám, že projekt byl považován za rizikový?

Vadilo. Ale potenciálně rizikových projektů byly desítky. Projekt GEPO podle mě mezi ně patřil, protože ve správní radě GEPO původně seděl pan Zeronik, který byl v jiné kauze pravomocně odsouzený za podvod. Pan Zeronik ale ze správní rady odešel a v obecně prospěšné společnosti GEPO, která o dotaci požádala, posílil svůj vliv Metrostav, který zároveň rekonstrukci kostela sám financoval, což podle mě zaručovalo, že projekt bude dokončen.

 • Zajímal jste se o udržitelnost projektu? Zda může fungovat?

To není úkol Regionální rady. Projekt byl schválen v rámci IPRM zastupitelstvem města Liberec, to má za úkol rozhodnout, zda zařazené projekty splňují potřebná kritéria. RR nemá řádný vliv na to, jaké projekty budou do IPRM zařazeny. Osobně jsem ale neměl důvod si myslet, že by projekt nedopadl dobře.

 • Nebyla vám společnost GEPO podezřelá? Zkoumal jste, zda řádně funguje?

Členství pana Zeronika ve správní radě jsem za špatný signál považoval, byl jsem proto rád, že byl po svém odsouzení nahrazen. Jinak jsem neměl důvod se domnívat, že by na fungování GEPO bylo něco nestandardního, navíc jsem neměl ani možnost, ani povinnost to zkoumat.

 • Čím jste na jednání výboru regionu Severozápad obhajoval dokončení projektu?

Tím, že projekt je pro Liberec potřebný a bude mít hmatatelný výsledek v podobě opraveného kostela.

 • Proč jste trval na tom, aby na regionální radě obhajovala projekt primátorka, a ne její náměstek? Nebyla to taktika, jak hlasování odložit?

V žádném případě. Když jde Liberci o hodně, tak má na jednání s hejtmany přijet paní primátorka. Ostatní zainteresovaná města byla při podobných příležitostech zpravidla zastoupena primátorem nebo starostou.

 • Slučuje se způsob, jakým mluvíte v nahrávkách, s vaším postavením hejtmana?

Nechci nikomu sahat do svědomí, ale v soukromé neformální komunikaci se asi každý z nás chová trochu jinak, než na veřejnosti. Já v tomhle nejsem výjimkou, když se rozčílím, mluvím někdy sprostě. Nejsem kluk z nedělní školy. To ale neznamená, že kradu nebo beru úplatky.

 • Naznačil jste, že jde o politickou objednávku se snahou vás zdiskreditovat. Jaké máte důkazy?

Důkazy nemám, mám pouze významné indicie. Například skutečnost, že jsem byl obviněn já a ne pan Korytář, přestože oba jsme měli údajně obdržet úplatek a oba jsme údajně vedeni pod přezdívkami ve výplatní tabulce Metrostavu. Dále skutečnost, že informace o mém chystaném obvinění se v regionu šířily již před tím, než bylo obvinění vzneseno, a to od lidí přímo spojených s panem Korytářem. (A nakonec skutečnost, že policie a státní zastupitelství po roce a půl stále nepodaly obžalobu k soudu, přestože o to můj právník opakovaně žádal. Vysvětluji si to tím, že proti mně nemají žádné důkazy.)

Pokračování projektu

 • Proč jste tlačil na to, aby projekt pokračoval, přestože dopis společnosti GEPO se dal vnímat jako návrh odstoupení od smlouvy?

Jako hejtman jsem měl přirozený zájem na tom, aby projekt pokračoval. Zaprvé proto, že jeho součástí byla obnova zchátralé památky. Zadruhé proto, že byl součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec… Právníci Úřadu Regionální rady byli navíc toho názoru, že odstoupení od smlouvy s GEPO by pro ROP mohlo být do budoucna rizikové.

 • Proč?

Za názorem právníků Úřadu byla obava, že pokud by se GEPO obrátilo na soud a ten rozhodl, že odstoupení od smlouvy bylo chybné, mohlo by se GEPO domáhat náhrady škody.

 • Řekl jste, že nedokončení projektu by bylo pro Liberec komplikací v čerpání evropských peněz. Naplnilo se toto riziko, když byl nyní kvůli vyšetřování projekt zastaven?

Naštěstí došlo ke změně parametrů ROP, takže peníze nevyčerpané na projekty v rámci IPRM bylo možné použít např. na krajské silnice. Pokud by ke změně parametrů nedošlo, hrozba nevyčerpání prostředků by byla velká a bylo by nutné je vrátit do rozpočtu EU.

Financování projektu

 • Proč jste podpořil průběžné financování, když proplacení po dokončení bylo podmínkou pokračování projektu?

Projekt měl být financován průběžně od samotného počátku. Proplacení dotace až po dokončení projektu navrhla sama společnost GEPO, aby tím dala najevo odhodlání projekt dokončit, když se jednalo o tom, zda smlouvu s nimi ukončit, nebo ne. Nebyla to podmínka stanovená ze strany RR.

Od podzimu 2013 ale podle informací z Úřadu RR GEPO opakovaně žádalo o proplacení části prací. Úřad proto připravil návrh na změnu financování. Vzhledem k tomu, že práce probíhaly, viditelně byla opravena střecha a velká část fasády, osobně jsem se změnou souhlasil. Poté, co ho schválilo předsednictvo RR (tedy hejtmani), ho odhlasoval i výbor RR.

Osobně považuji průběžné financování za výhodnější i pro ROP, z hlediska kontroly. Zvenku to vypadalo, že práce pokročily, ale uvnitř jsem nikdy nebyl, protože na kontrolu na stavbě máte nárok až v okamžiku, kdy příjemce dotace požádá o první platbu. Pokud by chtěl žadatel proplatit část dotace, musela by tomu předcházet důkladná kontrola a my bychom tak měli lepší přehled o tom, jak projekt pokračuje. Nic jsme tedy neriskovali. Kdyby se nám něco nelíbilo, peníze bychom neposlali.

 • Proč Úřad RR připravil návrh změny financování? Kdo je tím pověřil?

Úřad připravil návrh změny financování poté, co o to žadatel požádal. To je standardní postup. Tento návrh byl pak následně předložen k projednání Výboru.

 • K jak velkému pokroku na opravě kostela došlo od okamžiku schválení dotace po rezignačním dopisu od GECO do okamžiku, kdy Metrostav požádal o přechod na průběžné financování?

Z pohledu zvenčí došlo k velkému pokroku, byla opravena střecha a obě budovy měly novou fasádu. Průběh stavby jsem měl možnost zvenku kontrolovat pravidelně, denně jsem kolem jezdil do práce.

 • Změna pro Liberecký kraj tvrdí, že projekt byl předražený.

Projektant musí projekt nacenit podle tabulkových cen, v tendru se soutěží na cenu, takže vítězí nejnižší nabídka. Výbor Regionální rady nemá možnost posuzovat, zda projekt je předražený nebo ne. Navíc v tomto případě Výbor projekt ani neschvaloval, schvalovalo ho zastupitelstvo Liberce. V čele výboru, který dával zastupitelstvu doporučení, které projekty schválit, stála tehdy paní Kocumová ze Změny. Udivuje mě tedy, že dnes tvrdí, že projekt byl předražený.

Soutěž, v níž se rozhodlo, že to bude stavět Metrostav, proběhla dávno před tím, než jsem se stal předsedou výboru.

 • Co je s projektem teď?

Stavba bohužel skončila, něco s ní nyní musí udělat vlastník. Tím je stále GEPO, které má obří dluh u Metrostavu. Až se vyřeší vztahy mezi nimi, může se stát, že někdo se pokusí s kostelem a farou něco udělat.

Metrostav

 • Jaké jsou dnes vaše vztahy s lidmi z Metrostavu? Mluvíte spolu?

Lidé z Metrostavu mi jako starostovi významně pomohli, když Hrádek nad Nisou zasáhly bleskové povodně. Od té doby byly moje vztahy s některými lidmi z Metrostavu neformální, tykali jsme si. Některé skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu vyšetřování, mě tak zklamaly.

 • Jak si vysvětlujete tabulku Metrostavu, kde figuruje jako příjemce úplatku Nejvyšší? Jste to vy?

Nevím, zda tím „Nejvyšším“ mám být já, je to možné. Nechci hodnotit, co kolem tohoto projektu dělali nebo nedělali, to ať posoudí soud. Ale to, že mě údajně napsali do nějaké tabulky, byl podraz. Nevím, proč to udělali, ani nevím, co s těmi penězi, které měly být podle výkladu policie určeny pro mne, chtěli udělat. Každému musí být jasné, že chtít podplatit mne nebo Korytáře je pitomost, že to nemysleli vážně. Odposlechy dokonce dokazují, že Korytářovi peníze dát nechtěli, chtěli je jen vykázat svým nadřízeným jako předané. I já jsem se mohl stát obětí této jejich strategie.

 • Proč jste se s lidmi z Metrostavu scházel na nestandardních místech, jako je benzinová pumpa?

Scházel jsem se mimo svou kancelář i s mnoha jinými lidmi. Vzhledem k ranní dopravní situaci pro mě často bylo výhodné sejít se s někým po cestě do práce nebo na služební cestu, než v kanceláři. Myslím, že takové schůzky alespoň čas od času absolvuje mnoho lidí. Schůzky na tato místa mi sjednávaly přímo mé asistentky, které mi dávají časový plán schůzek dohromady. Celý svůj diář jsem ostatně policii nabídl k dispozici, nemám co tajit.

 • S kým dalším se například scházíte na nestandardních místech, jako je čerpací stanice apod.?

Např. s bývalým ředitelem turnovské nemocnice Tomášem Slámou. S ním jsem se scházel na pumpě v Příšovicích opakovaně, když jsme řešili fúzi turnovské a liberecké nemocnice. A se starosty našeho kraje se setkávám na všech představitelných i nepředstavitelných místech zcela běžně. Třeba s primátorem Liberce jsem se před pár týdny sešel v zákulisí bazénu, jindy se se starosty potkávám na kopcích, kde má stát rozhledna, nebo v lese, kudy vede silnice, kterou je třeba opravit.

 • Zval vás Metrostav na hokej? Proč jste tato pozvání přijímal? Není to neetické?

Nejen Metrostav, ale i jiné společnosti nebo instituce mě zvou na společenské, kulturní nebo sportovní akce, na kterých se nějak podílejí. Scházet se s politiky, podnikateli, zástupci občanských iniciativ, sportovci a tak dále, to je prostě součást práce hejtmana. Nemůžete pracovat tak, že sedíte na úřadě a nevystrčíte nos. Každý, kdo mě zná, ale ví, že „koupit“ si mě lístkem na hokej nebo na cokoliv jiného není možné.

Pan Dolanský

 • Co jste dlužil panu Dolanskému? A co pro vás dělal?

Panu Dolanskému jsem nedlužil nic a on pro mě nic nedělal.

 • Policie tvrdí, že jste u něj měl dluh 30 tisíc.

Policie interpretuje fakta tak, aby potvrzovala jejich hypotézu. Pokud je mi známo, sám pan Dolanský u výslechu uvedl, že jsem mu nic nedlužil. Ze spisu vím, že 30 tisíc je částka, kterou panu Dolanskému za nějaké období zaplatil Metrostav nebo někdo jiný, kdo se na stavbě podílel. Detaily neznám.

Navíc představa, že jsem ovlivňoval dotační projekt proto, aby za mě někdo uhradil nějaký fiktivní dluh ve výši 30 tisíc, je směšná.

 • Podle policie ale pan Dolanský na stavbě ve skutečnosti nepracoval.

O tom nic nevím. Já jsem Metrostav požádal, aby dali panu Dolanskému nějakou práci, pokud to bude možné, co pro Metrostav dělal a za kolik, to už nebyla a není moje věc. Ze spisu ale nevyplývá, že by pan Dolanský na stavbě nic nedělal.

 • Komu dalšímu jste sehnal nebo sháněl práci, jako panu Dolanskému?

Lidí, kteří se na mě obrátí, když se dostanou do problémů, je řada. Když to jde, rád jim pomůžu, a na tom nechci nic měnit ani po této zkušenosti. Zdůrazňuji, že se vždy jednalo o pomoc nezištnou. Že se na vás obrátí známý, jestli nevíte o nějaké práci, to asi zažil někdy každý. Jako starosta nebo hejtman mám samozřejmě víc kontaktů než běžný člověk, takže je logické, že se na mě lidé obraceli a obracejí častěji. Nechci ale uvádět jména konkrétních lidí, abych je nevystavil podobným pomluvám, jakým čelím sám.