Do Hrádku se bude vjíždět branou z lip

Hrádek nad Nisou – V pátek 11. května byla při vjezdu do Hrádku nad Nisou směrem od Liberce vysazena poslední ze čtyř nových lip. Stromy nahradily staré lípy, které musely být v minulosti pokáceny.

„Se záměrem přišla před časem skupina mladých studentů architektury. Lípy  by měly v budoucnosti vytvořit na tomto místě vstupní bránu do města“, informoval starosta Hrádku Martin Půta.

Ve stínu lip se nachází tzv. Zámecký kříž, který byl renovován v roce 2007. Místo, které nabízí pohled na celé město i výhled na Lužické hory, bude doplněno novou lavičkou.

První tři lípy byly vysazeny díky spolupráci s obecně prospěšnou společností Čmelák. V rámci projektu „Sázíme původní druhy stromů a keřů, které by z české krajiny neměly vymizet“ bylo v minulých dnech v Hrádku nad Nisou vysazeno 270 nových stromů a 160 keřů. Pestrá směs buků, dubů, javorů klen a mléč, jilmů a planých hrušní doplnila stávající aleje a vytvořila několik zcela nových stromořadí podél ulic a cyklostezek.

Čtvrtou lípu, vysazenou v pátek, zakoupilo ze svého rozpočtu město Hrádek nad Nisou.

 

Na snímcích starosta města Martin Půta, místostarosta Josef Horinka, člen komise životního prostředí rady města Hrádek nad Nisou Petr Dlouhý a RNDr. Lenka Opočenská ze společnosti Čmelák.

 

Vít Štrupl