Reaguji na článek pana Bc. Zdeňka Bursy

Reaguji na Váš článek  „Jsem pro férový volební boj, nikoli účelové lži“ od pana Bc. Zdeňka Bursy z 27.4. (rubrika U nás doma)

  Jsem rád, že se s panem radním Zdeňkem Bursou shodujeme alespoň  v něčem, také jsme pro férový souboj názorů a návrhů jak problémy Libereckého kraje a jeho obyvatel řešit. Diskuse o názorech, jejich prezentování a hledání podpory k demokracii patří, stejně jako diskuse s oponenty a názorovými protivníky. Důležité je hledání kompromisů a hledání řešení s co největší podporou mezi zastupiteli. O diskusi a hledání kompromisů bohužel současné vedení kraje příliš nestojí. Názor na článek pana Bursy a pokusy o osobní urážky v něm obsažené, jistě laskavý čtenář zhodnotí sám…

 

Naše stanovisko k volbě předsedy Kontrolního výboru zní: Nehlasovali jsme pro JUDr. Josefa Vondrušku do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje proto, že proti němu v tu dobu bylo vedeno soudní řízení kvůli údajnému bití politických vězňů v 80. letech, za jeho působení ve Věznici Minkovice. Proto nám nepřipadlo vhodné, někoho takového podpořit. Protože respektujeme dohodu o obsazení pozic předsedů výborů a jejich členů, nenavrhovali jsme jiného kandidáta a jenom jsme opustili jednací síň a neúčastnili se hlasování. Zároveň jsme nehlasovali pro nikoho jiného. Před jednáním zastupitelstva jsem od předsedů ostatních politických klubů nezaregistroval žádný problém s nominací Starostů. Dlouhodobě zastáváme názor, že místa ve výborech by měla respektovat výsledek voleb a budeme jej prosazovat i po letošních krajských volbách.

 

Pro dotační program G99 (dělení krajského medvěda) jsme na jednání zastupitelstva 24.4.2012  nehlasovali stejně, jako v předchozích letech. Přestože mezi 115 podpořenými projekty je řada bohulibých a racionálních záměrů, které si podporu zaslouží, je v seznamu také řada žádostí, které mají bohužel podporu jen z důvodu osobních zájmů jednotlivců. Dlouhodobě navrhujeme, aby program měl jasná a transparentní pravidla, která umožní posuzovat přínos jednotlivých projektů pro obyvatele kraje a který vytvoří pro všechny zájemce jasná a transparentní pravidla. Pokud by měl někdo pochybnosti o fungování systému, doporučuji si pročíst zápis z jednání zastupitelstva Nového Boru ze dne 18.5. 2011, strana 19, kde se jeden za zastupitelů k postupu dělení krajského medvěda jasně vyjadřuje: …..Mgr. Valdman: Jako koaliční zastupitel jsem dostal k dispozici 500 tis. Kč a z těchto prostředků jsem věnoval TJ Jiskře 120 tis. Kč, fotbalistům na vrt 150 tis. Kč, dále dostali hasiči, lezci, důchodci a tělesně postižení. Jedná se o finanční prostředky, kterými disponuje Rada a Zastupitelstvo Libereckého kraje……

zdroj:

http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/zastupitelstvo/usneseni-a-zapisy/

 

Starostové pro Liberecký kraj sice nejsou součástí vládní koalice, jsme ale strategickými partnery TOP09. Naším cílem je především posílení rozpočtů obcí a měst, a  tento krok právě TOP09 v parlamentu prosazuje. Posílení příjmů obcí a snížení diskriminace malých měst a vesnic při rozdělování daní, umožní nezávislost obcí na krajských medvědech a podobných dotačních titulech, které mají výrazně klientelistický charakter. Posílení možnosti místních samospráv plánovat investice a opravy majetku, bez nutnosti leštění klik na regionálních a centrálních úřadech, považujeme jako politické hnutí za zásadní protikorupční opatření.

Ze strany pana Bursy jsem vytrvale označován za populistu, osobně bych si nedovolil nálepkovat jméno jakéhokoliv kolegy podobným označením, ale to je evidentně věcí vkusu každého z nás.  Přesto, pokud je panem radním Zdeňkem Bursou za populismus označováno požadování jasných a průhledných pravidel pro rozdělování peněz z krajského rozpočtu, tak se přiznávám: ano jsem populista. Pokud je za populismus označována snaha o úspory a hospodárné jednání vedení kraje, přiznávám se: ano jsem populista. Pokud je snaha Starostů pro Liberecký kraj zastavit přidělování peněz z krajského medvěda subjektům s nejasným pozadím a na základě dvojstránkové žádosti bez jasných kritérií, konstatuji: ano jsme populisté….

 

Martin Půta

Starosta Hrádku nad Nisou, předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj