Hejtman píše!

Vážení a milí přátelé,

čas nezastavíme. Za pár dní to budou už tři roky, co jsem oznámil, že před sebou mám poslední volební období ve vedení kraje. Tehdy jsem si ale ani ve snu nedokázal představit, s čím vším se budeme muset v dalších letech vypořádat.

Když jsme se na začátku roku 2022 všichni těšili na návrat do normálního života po pandemii, přišel šok v podobě přepadení Ukrajiny. Rusko vrátilo do Evropy bombardování měst, zabíjení neozbrojených civilistů a popírání práva na národní existenci. V rozsahu, jaký jsme nezažili od konce druhé světové války. Ruská okupace Ukrajiny přinesla také vlnu lidí utíkajících před válkou. Její dopady včetně ekonomických sankcí proti agresorovi mají zásadní vliv na ekonomiku a společenskou náladu v naší zemi.

V roce 2010 zasáhly velkou část Libereckého kraje ničivé povodně. Jako starosta Hrádku nad Nisou jsem tehdy byl svědkem lidského zoufalství a beznaděje. Zažil jsem chvíle, kdy jsem si nebyl jistý, jestli to všechno dobře dopadne. Ale také jsem poznal, co všechno člověk dokáže překonat. I to, že schopnost lidí pomáhat nezná v podobných chvílích mezí. Jsem proto přesvědčen, že společně zvládneme i těžké období, ve kterém se nacházíme. A stejně jako během povodní, ani teď nebudu utíkat před odpovědností.

Přes dvacet let se snažím pracovat ve prospěch našeho kraje a lidí, kteří v něm žijí. Ať už jako starosta, krajský zastupitel a od roku 2012 hejtman Libereckého kraje. A stejně jako doposud, i nadále jsem připraven ze všech sil bojovat za zájmy našeho kraje a Vás všech, kteří v něm žijete. A to i na celostátní úrovni. Sám ale člověk nezmůže nic. Jsem proto vděčný za osobní nasazení a podporu mnoha skvělým lidem, se kterými mám to štěstí spolupracovat. Děkuji také za setkání s lidmi, kteří usilovně pracují ve prospěch druhých. Schopní podnikatelé, odvážní vizionáři, skvělí učitelé, obětaví zdravotníci nebo trpěliví pečovatelé v sociálních službách. Děti a studenti, kteří se s nadšením učí všemu novému, umělci a sportovci reprezentující náš kraj a naši zemi.

Podobně jako mnoho dalších pohraničních regionů v naší zemi zůstává i náš kraj v mnoha oblastech dlouhodobě přehlížen a na okraji zájmu. Zdravotnictví, kvalitní vzdělávání nebo sociální služby jsou tak hůře dostupné než ve velkých městech. Proto ve všech těchto oblastech pracujeme na tom, aby se život lidí v našem kraji měnil k lepšímu. V Liberci stavíme nový pavilon urgentní péče a investujeme i do dalších nemocnic v kraji. Navyšujeme kapacitu lůžkové i domácí sociální péče. Měníme školy na moderní instituce, které připraví děti a studenty na budoucnost. Podporujeme ale také zemědělce, inovace v malých a středních firmách, energetickou nezávislost nebo kulturní a sportovní instituce. A v neposlední řadě pracujeme na propojení našeho kraje s moderní a rychlou železnicí, která zásadním způsobem zkrátí vzdálenosti s Prahou a sousedními regiony.

Všechno to, co jsem zmínil, považuji pro náš kraj za nesmírně důležité. Je to moje osobní věc, kterou chci dotáhnout. Proto jsem se rozhodl Vás znovu požádat o důvěru a dál se starat o náš kraj.

Váš Martin Půta