Jaká bude krajská koalice?

Hned po sečtení hlasů minulou sobotu jsem řekl, že za ideální pro náš kraj a jeho fungování považuji širokou koalici, která umožní stabilní krajskou vládu a také řešení problémů, ve kterých si kraj bez dohody s ministerstvy sám nepomůže.

Podmínkou Starostů byla většina v radě kraje, která zajistí pokračování otevřeného rozhodování, odpovědného hospodaření a hledání dohod ve prospěch kraje a jeho obyvatel. Naši partneři to pochopili a přijali nabídku pro náš kraj společně v příštích čtyřech letech pracovat. Budu rád, když si hned na ústavujícim zastupitelstvu většina kolegyň a kolegů převlékne svá stranická trička za dresy s logem Libereckého kraje.

Principy, se kterými jsme ve volbách uspěli a na kterých jsou Starostové založeni budou obsažena v Programovém prohlášení, které představíme ještě před ustavujícím krajským zastupitelstvem. Chceme navázat na úspěchy z minulého volebního období a hledat zlepšení všude tam, kde to bude možné nebo to je potřebné.

Opozici poskytneme prostor a podmínky pro její práci ve výborech a klubech a jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo o to projeví zájem.

Volby jsme vyhráli s výrazným rozdílem. Někteří z Vás jistě mají svou a jinou představu o tom, jak jsme měli koaliční většinu sestavit. Jsem přesvědčen o tom, že jsme se rozhodli dobře a za toto rozhodnutí jsem připraven nést svoji odpovědnost.

Martin Půta

Více na http://liberec.idnes.cz/