Krajský Zpravodaj IDOL propaguje hlavně náměstka hejtmana Seppa

Liberecký kraj za vydávání tohoto Zpravodaje zbytečně velké částky

Liberecký kraj vydává od roku 2006 čtvrtletník Zpravodaj IDOL, který má primárně sloužit k propagaci veřejné dopravy Libereckého kraje a Koridem provozovaných produktů Opuscard a IDOL. Sekundárně k propagaci bezpečnosti silničního provozu na silnicích kraje. Současně má informovat o stavu a údržbě pozemních komunikací na území LK. 

Čtvrtletník je od roku 2011 vydáván nákladem 220 tisíc kusů, přičemž přibližně 200 000 je distribuováno do domácností všech obcí Libereckého kraje, které mají víc než pět set obyvatel. Zbytek je rozšiřováno v informačních centrech některých obcí, přepravních kanceláří dopravců a do kontaktních míst Opuscard.

Od 26. března 2012 vyrábí Zpravodaj IDOL pro Liberecký kraj společnost MarekMedia, spol. s r.o., která nabídla cenu 1 525 000 Kč bez DPH.

Podle mého názoru platí Liberecký kraj za vydávání tohoto Zpravodaje zbytečně velké částky. První důvod, který mě napadá proč je tak drahý, že je tištěn na zbytečně kvalitním papíru. Nelíbí se mi také, že poněkud zapomíná na hlavní náplni toho, k čemu by měl sloužit a dělá nepřehlédnutelnou reklamu náměstkovi pro dopravu hejtmana Libereckého kraje Martinu Seppovi. Trochu mi proto jeho obsah připomíná Rudé právo z období před rokem 1989.

Dovolím si malé srovnání: Starostové pro Liberecký kraj vydávají rozsahem, velikostí i nákladem dvě stě tisíc kusů podobné médium (zatím jako občasník, od května měsíčně). Za napsání, přípravu, tisk a roznášku jednoho čísla Náš kraj Náš domov dáme 230 tisíc korun a to včetně daně. Jeden výtisk tedy přijde Starosty na 1,15 Kč, náklady na výtisk jednoho IDOLu činí bez tří haléřů dvě koruny. Je to další ukázka toho, jak Liberecký kraj, i přes všechny proklamace v tomto směru, nešetří, ani se k tomu zřejmě nechystá.

 

Martin Půta

starosta Hrádku nad Nisou