Pomůžeme hledat Václavu Moravcovi krajského medvěda!

Stanovisko Martina Půty,

předsedy politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál, 30. srpna 2012, liberecké Koloseum

 

Jak najít krajského medvěda? V televizním pořadu Otázky Václava Moravce Speciál mě moderátor upozornil na to, že jsem dal slib voličům, který již vládnoucí ČSSD splnila. Do svého slibu voličům jsem mimo jiné napsal, že po našem případném vítězství ve volbách zrušíme porcování tzv. krajského medvěda. Oficiální název tohoto programu je G99 a jedná se o grantový program s neprůhledným rozhodováním o příjemcích dotací a řadou sporných projektů, které se takto z veřejných peněz financují. Protože kolem zrušení medvěda vznikla ve studiu debata, která se protáhla i po ukončení vysílání, chtěl bych záležitost uvést na správnou míru.

Moderátor Václav Moravec a kandidát KSČM Stanislav Mackovík v pořadu uvedli, že již porcování medvěda zrušili. Není to bohužel pravda. ČSSD pouze na své tiskové konferenci před vysíláním OVM Speciál uvedla, že chce program G99 zrušit. Mezi výrazy zrušit, a chtít zrušit, je velký rozdíl.

Program G99 je navíc stále v seznamu grantových programů Libereckého kraje, nicméně v rozpočtovém výhledu na roky 2013 – 2016 není finančně naplněn. Důvod? Kraj na to na straně příjmů prostě nemá dost peněz.

To, že G99 není předem plánován, ale neznamená, že se porcování medvěda dít nebude. V uplynulých letech se tento fond vždy plnil až přebytkem hospodaření z předchozího roku. Tato metoda funguje tak, že trochu podhodnotíte odhad daňových příjmů, a to, co na konci roku reálně zbyde, nezvete kladným výsledkem hospodaření a část takového rozpočtového přebytku nalejete do medvěda.

Navíc pouhé dva dny před diskusí v otázkách Václava Moravce, na které zaznělo, že porcování medvěda na kraji již zrušili, bylo z programu G 99 schváleno zastupitelstvem kraje poskytnutí dotací za dalších 1 247 990 Kč.

Abychom prověřili, jak vážně míní ČSSD své předvolební sliby, navrhnu na příštím Zastupitelstvu Libereckého kraje zrušení grantového programu G99. Věřím, že tento návrh všech 15 zastupitelů ČSSD v hlasování podpoří. 

 

 

Martin Půta

předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj

starosta Hrádku nad Nisou

 

 

Příloha: utracené peníze v programu G99 (celkem 132 milionů)

 

 

 

 

 

 

 

Program G 99 – akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje

 

 

rok 2009

 

 pořadí, datum zasedání ZLK       bod programu                      částka/Kč              odkaz na materiál

6. zasedání ZLK,

23. 6. 2009

bod 14

vznik programu G99, podmínky

183/09/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

7. zasedání ZLK,

25. 8. 2009

bod 9

a) neinvestiční transfery:

7 342 427

b) investiční transfery:

2 935 744

228/09/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

9. zasedání ZLK,

27. 10. 2009

bod 14

4 862 313

325/09/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

10. zasedání ZLK,

24. 11. 2009

bod 8

5 906 520

352/09/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

11. zasedání ZLK,

15. 12. 2009

bod 10

     99 000

391/09/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

 

rok 2010

 

pořadí, datum zasedání ZLK       bod programu                částka/Kč              odkaz na materiál

7. zasedání ZLK,

24. 8. 2010

bod 10

12 082 948

213/10/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

8. zasedání ZLK,

21. 9. 2010

bod 10

10 020 612

261/10/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

9. zasedání ZLK,

26. 10. 2010

bod 11

     776 000

307/10/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

 

rok 2011

 

pořadí, datum zasedání ZLK       bod programu                částka/Kč              odkaz na materiál

5. zasedání ZLK,

31. 5. 2011

bod 36

12 326 000

174/11/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

7. zasedání ZLK,

30. 8. 2011

bod 13

41 207 680

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:128544

 

 

 

rok 2012

 

pořadí, datum zasedání ZLK       bod programu                částka/Kč              odkaz na materiál

4. zasedání ZLK,

24. 4. 2012

bod 8

20 635 098

101/12/ZK

 (otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

6. zasedání ZLK,

26. 6. 2012

bod 10

14 273 400

190/12/ZK

(otevřete ctrl + klepnutím na odkaz)

 

7. zasedání ZLK,

28. 8. 2012

Bod 12

  1 247 990

zatím nezveřejněny odkazy

 

 

CELKEM 133.715.732,- Kč