Dvacátý osmý dopis starostkám a starostům z Libereckého kraje

Vážení a milí, paní starostky, páni starostové,

pokud jste aspoň trochu sledovali víkendové dění v naší republice, jistě si dokážete představit, že tentokrát píšu už jen z posledních zbytků sil. Hejtmani a hejtmanky museli narychlo řešit situaci, do které nás dostala vláda, která přišla o většinu ve sněmovně, a ta neschválila prodloužení nouzového stavu po 14. únoru 2021.

Jsem přesvědčen o tom, že za současné epidemiologické situace, kdy jsou uzavřeny tři okresy, Německo fakticky zavřelo svoje hranice a v zemi převládají nové mutace viru, nebyla jiná možnost než požádat vládu o vyhlášení nového nouzového stavu. Je to mimořádný krok, proto jsme naši žádost podmínili změnou nebo úpravou těch opatření, která nám přišla neopodstatněná, nelogická a neobhajitelná.

Je mi jasné, že i tak se náš vstřícný postoj nesetkal s pochopením u některých lidí, kteří toho mají až nad hlavu. Rozumím tomu a zároveň necítím odpovědnost za výsledky, které vláda v rámci krize dosáhla. Ale každý, kdo někdy měl za něco odpovědnost a musel o něčem rozhodovat, dobře ví, že někdy musí udělat i taková rozhodnutí, která nebudou dvakrát populární. A někdy vybíráte ze dvou špatných řešení to méně hrozné. A také je potřeba si říci, že stejně jako povodně, nelze ani současnou koronakrizi vyřešit jen líbivými proklamacemi a populárním nicneděláním.

Něco takového ale zrovna vám, kteří jste každodenně plně zodpovědní za svá města a obce, nemusím dlouze vykládat. Stejně tak, že naše nemocnice jsou už čtvrtý měsíc nepřetržitě plné pacientů a celou situaci zvládají jen díky obrovskému vypětí lékařů, zdravotních sester a všech dalších lidí, kteří jim tam pomáhají. Jsem si ale dobře vědom toho, že koronakrize staví do těžkých životních situací i mnoho dalších lidí v naší společnosti. A i když možná ne tak viditelně jako ty v první linii, psychické, finanční a často i zdravotní dopady jsou obrovské. Proto udělám vše, co bude v mých silách, abychom současné období zvládli bez fatálních následků. Nic takového ale nebude možné, pokud se co možná nejvíc obyvatel v našem kraji nebude dál chovat rozumně. Vím, že velká část veřejnosti je zodpovědná a vlastně žádná nařízení nepotřebuje, protože se chová zodpovědně a rozumně.

Velkou roli v tom sehraje také rychlost, s jakou dokážeme proočkovat co možná největší počet obyvatelstva. Věřím, že se podaří vyřešit problémy s dostatečným počtem vakcín a už brzy bude možné začít očkovat i ve velkokapacitních centrech. A zatímco množství vakcíny ovlivnit nedokážeme, rychlé a dobře organizované zázemí ano, a tak pět těchto center v našem kraji podpoříme částkou 1 milion korun. Pokud všechno půjde tak jak má, měli bychom začít v týdnu od 22. února. V březnu chceme otevřít očkovací místa i na dalších dalších místech, samozřejmě pokud budeme mít dostatek vakcíny.

V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem starostům a starostkám, kteří nám aktivně pomáhají v očkování lidí v nejohroženějších skupinách ve svých městech a obcích, v domovech pro seniory a domech s pečovatelskou službou. Fotografie, jak si pro ně osobně vyzvedáváte vakcíny v nemocnicích, jsou toho víc než přesvědčivým důkazem. Pevně věřím, že nakonec budeme mít k dispozici i vakcínu Astra Zeneca, kterou budou umět využít praktičtí lékaři k očkování ve svých ordinacích a v domácnostech imobilních spoluobčanů.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje