Vykácené stromy na Frýdlantsku nejspíš nahradí nové

7. září 2015 proběhlo v Raspenavě jednání na toto téma, které považuji za první nutný a užitečný krok a věřím, že přispěje k nalezení kompromisu. Silnice nejenom na Frýdlantsku opravy potřebují. Aleje a stromořadí nám zanechali lidé, kteří se o krajinu starali před námi. Na nás je hledat a najít rozumná řešení, která umožní opravy a zachovají nebo obnoví co nejvíce stromů a alejí.

Pokácet by se mělo kolem 900 stromů. Zmizet by měly i některé takzvané kočárové aleje stavěné před zhruba sto lety, které jsou pro Frýdlantsko typické.

V optimálním případě bude nová výsadba probíhat v blízkosti opravovaných silnic, jinak se budou hledat jiná místa. „Jsme dohodnutí s dalšími starosty z Frýdlantska, že budeme tipovat místa v území,“ uvedl starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Kraj chce také znovu oslovit majitele pozemků kolem silnic, které je nutné rozšířit. „Budeme jednat o odkoupení nebo směnách pozemků,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Staré kočárové aleje jsou podle Jitky Doubnerové ze společnosti MAS Frýdlant pro region typické. „Každý, kdo tady prošel nebo projížděl, je má spojené s Frýdlantskem jako jedním ze základních charakteristických znaků,“ uvedla. Líbilo by se jí, pokud by se povedlo vysázet nové aleje u silnic. „Naše generace bude tou, která uvidí aleje kácet, ale malé stromy může vidět jako něco, co je příslibem pro generace budoucí,“ uvedla.

Podle projektanta akce Jiřího Ehrenbergera ale nebude jednoduché se s majiteli okolních pozemků dohodnout. „Nejsou ochotni je prodat nebo jen za podmínek, které není státní sektor schopný zaplatit,“ uvedl. Podle něj se snažili už při přípravě projektu kácení omezit, u některých úseků to ale nejde ani kvůli špatnému stavu stromů. Takové jsou třeba ve stromořadí mezi Raspenavou a Krásným Lesem, jedné z nejznámějších silničních alejí na Frýdlantsku. „Alej je ve velmi špatném stavu. Je dlouhodobě neudržovaná, nebezpečná, padají z ní větve,“ řekl Ehrenberger. Stromy omezuje asfalt, který končí až těsně u kmenů, poškozují je projíždějící auta a vadí jim i solení silnic v zimě. „Už nyní je z původní aleje asi třetina stromů pryč,“ řekl starosta Raspenavy Pavel Lžičař. Průjezd úzkou silnicí třetí třídy navíc považuje za rizikový, nevejdou se tam ani dvě osobní auta.

Kritici navrhují vykácet jen jednu stranu této aleje a silnici rozšířit na druhé straně. Kvůli špatnému stavu stromů to ale podle projektanta problém jen oddálí. „Za dva tři roky budeme řešit, že strana se stromy je nebezpečná,“ řekl.

V rámci projektu od zámku Frýdlant k zámku Czocha chystá kraj opravu silnic z Frýdlantu přes Kunratice k polským hranicím, z Dolní Řasnice přes Srbskou k hranicím, mezi Raspenavou a Krásným Lesem a dvou silnic z Nového Města pod Smrkem k hranicím a do Horní Řasnice. Kácet by se mělo v úsecích, které z hlediska šířky nesplňují normy nebo jsou na nich stromy ve špatném stavu. Silnice se začnou opravovat nejdřív příští rok.

Zdroj: ČTK, http://www.libereckadrbna.cz