Stanovisko k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové

Stanovisko klubu zastupitelů SLK k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky rady kraje pověřené řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Při včerejším jednání Zastupitelstva Libereckého kraje klub SLK většinově podpořil projednání bodu číslo 52, který se týkal návrhu na odvolání Zuzany Kocumové a byl předložen klubem KSČM. Dle našeho názoru má opozice právo kritizovat práci koalice a jednotlivých radních, a proto jsme hlasovali pro zařazení bodu na projednání zastupitelstva. Klub KSČM předložil bod v souladu s jednacím řádem a máme za to, že možnost diskuze je základním prvkem demokracie.

Už v minulosti jsme říkali, že opozice má mít možnost kritizovat práci jednotlivých členů rady, práci hejtmana. Pokud někdy v budoucnosti opozice navrhne odvolání hejtmana, budu hlasovat pro to, aby se tento bod na jednání zastupitelstva projednával,“ řekl hejtman Martin Půta. Zastupitel SLK, Michael Canov, okomentoval situaci takto: „Je faktem, že kolega Korytář svým lidem nevěří, a proto je nevezme na tajné hlasování. Má strach, že by kdokoliv hlasoval o odvolání. My Starostové se nebojíme jít s kůží na trh.“ Michael Canov také jasně vyjádřil koaliční matematiku: „Třiadvacet koaličních zastupitelů ku dvaadvaceti opozičním, tato matematika se mi od počátku nelíbila, byl jsem pro to, aby byla koalice i s ODS. Takhle to je o jediný hlas, stačí zlomit jednoho člověka a vše je jinak,“ řekl Canov.

Při ustavujícím jednání zastupitelstva jsem řekl, že odchodem ze sálu a neúčasti v hlasování někteří zastupitelé vyjádřili svůj jasný postoj k demokracii, protože tajná volba při volbě jednotlivých osob je samozřejmě navýsost demokratickým nástrojem. Na svém názoru nemám důvod nic měnit.“ řekl hejtman Půta.

V samotném hlasování klub SLK v tajné volbě nepodpořil odvolání Zuzany Kocumové z funkce. Ctíme koaliční dohodu a v současné chvíli nevnímáme argumenty pro odvolání paní náměstkyně jako důvodné. Konkrétní připomínky k práci jednotlivých radních budeme uplatňovat v rámci koalice a jednání Rady kraje LK.
Za důležité nyní považujeme rychlé zahájení práce na koncepci krajského zdravotnictví a také hledání dohody o spolupráci nemocnic a jejich vlastníků v Libereckém kraji a to bez dalšího šíření nejistoty mezi pacienty a zaměstnanci krajských nemocnic a záchranné služby. Jako týmoví hráči nepovažujeme za ideální vydávat návrhy druhých za vlastní a k hodnocení ekonomických výsledků nemocnic se vyjádříme, až budou relevantně projednávány se zastupiteli.

Martin Půta, hejtman LK
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
Marek Pieter, předseda SLK