Novinky z Facebooku

Je tady krásně a nejenom přímo u moře, ale taky na kole 230 metrů nad ním. Svět, který se už asi nikdy nevrátí, zůstal tady... ... Více...Méně...

15 hours ago  ·  

Zobrazit na Facebooku

Dopis hejtmana Libereckého kraje zaměstnavatelům cizinců ze třetích zemí na území statutárního města LiberecVážená paní ředitelko / vážený pane řediteli,

obracím se na Vás ohledně aktuální situace kolem lokálních ohnisek nákazy COVID-19 v Libereckém kraji, která byla dnes projednána na jednání Krajské epidemiologické komise v Liberci.

Jako jeden ze závěrů uvedeného jednání Vás jako zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince
ze třetích zemí, jež nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, důrazně upozorňuji na platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN ze dne 30. 6. 2020, které s účinností od 1. 7. 2020 nařizuje ekonomickým subjektům přijímajícím na území ČR cizince za účelem ekonomické činnosti zajistit těmto cizincům:

ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky;

Tyto povinnosti se vztahují i na agentury práce, jejichž zaměstnanci jsou k výkonu práce přiděleni k Vaší společnosti. Apeluji tudíž na Vás, abyste vyžadovali a prokazatelně si ověřovali plnění všech těchto povinností ze strany příslušné agentury práce, zejména, zda měli tito zaměstnanci při vstupu do ČR negativní RT-PCR test na přítomnost SARS COV-2, dále kde jsou skutečně ubytovaní a zda mají zajištěno zdravotní pojištění.

Pro Vaši vlastní jistotu doporučuji, abyste zajistili testování svých kmenových i agenturních zaměstnanců na SARS COV-2 na vlastní náklady, a to v rámci řešení opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsem přesvědčený, že jedině všichni společně dokážeme minimalizovat výskyt této nákazy COVID-19 na území kraje, nyní především v průmyslové zóně Liberec a některých firmách na území statutárního města Liberec.

Chci na Vás proto ještě jednou důrazně apelovat jako hejtman Libereckého kraje, který nese odpovědnost podle krizových zákonů. Žádám Vás, abyste ve Vámi řízených společnostech zajistili důsledné dodržování všech přijatých epidemiologických opatření a maximálně spolupracovali s hygienickou službou i dalšími orgány a institucemi.

Věřím, že se nám společně podaří účinně zlikvidovat lokální ohniska nákazy COVID-19 v Libereckém kraji a nebude nutné přijímat další opatření, jako je tomu v těchto dnech například na Karvinsku. Takový postup by nepochybně kromě nepříjemných omezení běžného života přinesl i další těžké ekonomické ztráty. Zabránit tomu je v zájmu nás všech.

Děkuji za spolupráci.

S úctou

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
... Více...Méně...

3 days ago  ·  

Zobrazit na Facebooku

MOST V HRÁDKU NAD NISOU KVŮLI HAVARIJNÍMU STAVU UZAVŘEN!

Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD dnes rozhodlo o okamžitém uzavření hraničního mostu v Hrádek nad Nisou z důvodu jeho havarijního stavu. Objízdná trasa vede po silnici I/35 a dále po polském území po silnici 332 přes obce Sieniawka a Porajów. Trasu nemohou z důvodu malého železničního mostu používat vozidla s výškou nad 3 metry a šířkou 2,5 metru. Na české straně je směrové značení na cíle Zittau a Bogatynia vedeno přes nový hraniční přechod.
... Více...Méně...

1 week ago  ·  

Zobrazit na Facebooku