Vyjádření klubu zastupitelů SLK

19. 11. 2014, Liberec

Klub zastupitelů SLK stojí pevně za hejtmanem Martinem Půtou a vyslovuje mu plnou podporu a důvěru. Pan Martin Půta je nejen naším dlouholetým kolegou, ale i vzorem a čestným člověkem, který vždy hledá to nejlepší řešení pro občany Libereckého kraje. Má za sebou obrovský kus práce v komunální i krajské politice. Tato práce je pro nás dostatečným dokladem jeho kvalit. Bezprecedentní pokus o jeho skandalizaci a očernění je znevážením jeho dosavadní činnosti v boji s korupcí a nečistými metodami v politice i veřejném životě.

Za Klub zastupitelů SLK

Lena Mlejnková
Předsedkyně Klubu zastupitelů SLK

Marek Pieter
Předseda politického hnutí SLK

Originál dokumentu v PDF

Tiskové prohlášení

Liberec, 18. 11. 2014

Hejtman LK: Moje dnešní obvinění v kauze rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci považuji za komplot a budu se proti němu bránit

Jako člověk, který dlouhodobě vyznává otevřenou politiku a je si vědom svojí odpovědnosti vůči veřejnosti, chci informovat, že dnes jsem byl pozván na Policii ČR k podání vysvětlení a zároveň mi bylo sděleno obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci.

Prohlašuji, že sdělené obvinění je naprosto neopodstatněné, jsem nevinen, nepřijal jsem nikdy žádný úplatek v jakékoliv formě. Po celou dobu svého působení v politice a veřejné správě    na všech úrovních vystupuji a bojuji proti korupci, za otevřenost a transparentnost. Mé obvinění je pro mě neuvěřitelný komplot, který někdo vytvořil z důvodů, jež dosud neznám, ale které chci znát. Proti dnes vzneseným obviněním se budu všemi dostupnými právními kroky bránit. Jsem připraven s policií na objasnění věci plně spolupracovat, poskytnout jí veškerou součinnost a informace tak, aby se věc vyřešila co nejrychleji a uvedené, z mého pohledu nijak nepodložené, obvinění nezatěžovalo moji práci ani osobní život. Sám nemohu jakkoliv ovlivnit, pokud a jak o komkoliv, tedy i o mně, vypovídají na policii jiné osoby. Je velmi správné, že existuje i skutková podstata trestného činu křivého obvinění. Pokračování textu Tiskové prohlášení

Stanovisko klubu Starostů pro Liberecký kraj (SLK) k fungování koalice v Zastupitelstvu Libereckého kraje

Koalice Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj (ZpLK), která vznikla po krajských volbách na podzim 2012, v posledních měsících prakticky nefunguje. Po oznámení rezignace na členství zastupitelského klubu paní Ivany Hujerové ze dne 22. září 2014, ztratila koalice i formální většinu jednoho hlasu v krajském zastupitelstvu. Právě díky většině 23 hlasů byl 27. listopadu 2012 zvolen hejtman Libereckého kraje a členové Rady Libereckého kraje.

Oznámení o rezignaci Ivany Hujerové je z našeho pohledu vyústěním vnitřních problémů ve fungování zastupitelského klubu ZpLK, který v posledních měsících přestal naplňovat principy koaliční spolupráce a obsah koaliční smlouvy. Rozdílné návrhy při řešení problémů nejsou diskutovány v rámci koalice a jednání Rady kraje, ale zjišťujeme je zpětně z mediálních výstupů některých zastupitelů ZpLK. Při hlasování o důležitých bodech v zastupitelstvu, které byly projednány radou kraje, neexistuje podpora všech členů zastupitelského klubu ZpLK. To je pro nás nepřijatelné.

Našeho koaličního partnera jsme již 7. května letošního roku požádali o dodržování koaliční smlouvy a přijetí osobní odpovědnosti lídra Změny Jana Korytáře za práci v Radě kraje. Prohlašujeme se vší zodpovědností, že dlouhodobě děláme vše pro to, aby koalice fungovala. Zastupitelský klub SLK chce pokračovat v odpovědné práci pro Liberecký kraj a jeho obyvatele. Jako vítěz krajských voleb se nezříkáme odpovědnosti za fungování Libereckého kraje.

Na základě vzniklé situace dnes požádal hejtman Libereckého kraje Martin Půta předsedy všech pěti zastupitelských klubů v krajském zastupitelstvu o společné jednání, na kterém budeme hledat východisko ze současné situace. Věříme, že společným zájmem všech zvolených zastupitelů je stabilní fungování kraje a hledání řešení ve prospěch občanů Libereckého kraje, které zastupujeme.

V Liberci dne 23. 9. 2014
Členové zastupitelského klubu SLK

Celý dokument ke stažení ve formátu PDF

Hejtman Půta odletěl na tři týdny do USA

Hejtman Martin Půta vyměnil na tři týdny krajskou politiku za americké reálie. Až do 25. května absolvuje díky pozvání americké ambasády pracovní cestu po USA. K třítýdenní cestě se staví vstřícně i krajská opozice. Nevyužila možnosti vrátit Půtovi kritiku zahraničních cest předchozího hejtmana Eichlera (ČSSD).

V rámci International Visitor Leadership Program se Půta spolu s jinými účastníky projektu Transparency and Accountability z osmi evropských zemí seznamuje ve vybraných úřadech s principy, jež USA používají v oblasti transparentní politiky ve veřejném sektoru. Pokračování textu Hejtman Půta odletěl na tři týdny do USA

Stanovisko k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové

Stanovisko klubu zastupitelů SLK k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky rady kraje pověřené řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Při včerejším jednání Zastupitelstva Libereckého kraje klub SLK většinově podpořil projednání bodu číslo 52, který se týkal návrhu na odvolání Zuzany Kocumové a byl předložen klubem KSČM. Dle našeho názoru má opozice právo kritizovat práci koalice a jednotlivých radních, a proto jsme hlasovali pro zařazení bodu na projednání zastupitelstva. Klub KSČM předložil bod v souladu s jednacím řádem a máme za to, že možnost diskuze je základním prvkem demokracie. Pokračování textu Stanovisko k návrhu na odvolání Zuzany Kocumové

Starosty povede Půta, dostal sto procent hlasů

Liberecký hejtman Martin Půta se stal novým předsedou hnutí Starostů a nezávislých. Svůj hlas mu dalo 160 ze 160 delegátů, kteří se v pátek sešli v Průhonicích u Prahy. Půta vystřídal Petra Gazdíka, který Starosty vedl deset let.

Půta si myslí, že by se neměli spokojit s tím, že se jim podařilo prosadit nové rozpočtové určení daní, a měli by se snažit získat pro obce víc, protože by to přispělo v boji proti korupci.

„Na malé vesnici se málokdy stane, že starosta zázračně zbohatne. Na vesnici se nestane, že by lidé nevěděli, za co konkrétně se peníze utratí. Čím více se utratí peněz na komunální úrovni, tím méně je prostoru pro korupci,“ uvedl Půta ve svém kandidátském projevu.

Podle něj neplatí, že by se měla politika dělat jen na nejvyšší úrovni. „Politika se dělá na komunální úrovni, tam se dělají první rozhodnutí, která se občanů nejvíce dotknou. Když nefunguje obec, tak je občan nespokojený,“ poznamenal Půta.

Zveřejněno na: www.novinky.cz, dan, Právo

Sněm Starostů pro Liberecký kraj nominuje svého hejtmana Martina Půtu na předsedu celostátních Starostů a nezávislých

(tisková zpráva)
Sněm politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), který se uskutečnil dne 6. 3. 2014 v Bílém Kostele nad Nisou, přijal usnesení, ve kterém podpořil svého předsedu a hejtmana Libereckého kraje, Martina Půtu, aby se ucházel o pozici předsedy politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Sněm našeho hnutí byl pro mě klíčovým momentem v mém rozhodování, zda se o tento post budu ucházet. Jak jsem již avizoval, chtěl jsem si vyslechnout co nejvíce názorů našich členů a podporovatelů. Jejich pohled je pro mě zásadní. Jsem velmi rád, že sněm mě jednoznačně podpořil v tom, abych na předsedu hnutí STAN kandidoval,“ řekl Martin Půta.

Starostové pro Liberecký kraj do vedení kraje přišli dělat otevřenou, slušnou a vstřícnou politiku. To samé chce Martin Půta prosazovat i v novém vedení celostátních Starostů a má v tom plnou podporu Starostů pro Liberecký kraj jako hnutí, které takové zásady už několik let naplňuje v praxi na komunální i krajské úrovni. SLK bude nadále působit v kraji jako samostatné hnutí se vzájemnou spoluprací a podporou hejtmana Martina Půty, neboť má v kraji silnou členskou základnu (47 členů – starostů, místostarostů) a více jak dvojnásobek podporovatelů.

Martin Půta má naši plnou důvěru a jsem ráda, že se můžeme pokusit přenést tyto základní principy slušné politiky na celostátní úroveň,“ podotkla Lena Mlejnková, místostarostka Semil a členka SLK.

Jako starostové si jsme vědomi, že rozhodování o úrovni života v našich obcích a městech je významně ovlivněno celostátní politikou. Nechceme se uzavřít a tvářit se, že se nás vyšší politika netýká. Martin Půta je zkušený starosta a hejtman, známe jeho způsoby slušné a transparentní politiky a budeme rádi, pokud se je pokusí přenést přes hranice Libereckého kraje,“ řekla Eva Burešová, starostka Doks, členka SLK.

Otevřeně říkám, že chci být hejtmanem a hájit zájmy kraje, a pokud o to budou členové SLK a veřejnost stát, jsem připraven naši práci na kraji v roce 2016 obhajovat. Myslím, že na úrovni obcí, měst i kraje lze reálně dosáhnout více konkrétních výsledků než v parlamentu. Angažmá v něm není teď mým cílem,“ uzavřel Půta.

Martin Půta, hejtman LK

Martin Půta mezi skláři v Novém Boru

První letošní Den s hejtmanem strávil Martin Půta v Novém Boru společně se starostou města Jaromírem Dvořákem.

Po uvítání na radnici starostou a místostarostkou Stanislavou Silnou absolvoval hejtman návštěvu několika sklářských firem, strojírenské společnosti Aktivit a prohlédl si tělocvičnu a třídy teoretické výuky na Vyšší odborné školy sklářské a SŠ.

V závěru, jako již tradičně, besedoval se zastupiteli a občany města a okolí.

„Měl jsem šanci podívat se na Nový Bor očima jiných sklářských firem, než se obvykle navštěvuje, a mám z jejich výsledků práce, optimismu a nadšení pro další rozvoj sklářství na Novoborsku v dalších letech, velkou radost,“ shrnul Martin Půta dojmy s tím, že jej velice zaujala vstřícnost podnikatelů – sklářů, kteří chtějí vytvořit co nejlepší podmínky pro praktickou výuku učňů – studentů ve svých provozech. Pokračování textu Martin Půta mezi skláři v Novém Boru