Téměř 17 milonů pro jednotky požární ochrany

Liberecký kraj podpoří jednotky požární ochrany obcí LK částkou téměř 17 milionů korun

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 3. května odsouhlasila přidělení finančních prostředků ve výši 11.617.748,80 Kč v rámci Dotačního programu Podpora jednotek požární… Kraj podpoří liberecká divadla téměř dvěma miliony korun
(zdroj:   Martin Půta, LK)

Starostové pro Liberecký kraj vybrali svého lídra kandidátky pro krajské volby

(Tisková zpráva – Liberec, 4. 11. 2015)

V říjnu 2016 po čtyřech letech znovu proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Na sněmu SLK, který se konal v pondělí 2. 11. 2015, projednávali jeho účastníci, kdo v Libereckém kraji povede kandidátku jako její lídr. „Členové SLK se rozhodli dát do voleb znovu silný mandát stávajícímu hejtmanovi Martinu Půtovi. Byl navržen jako jediný kandidát a v tajné volbě získal 97 % všech hlasů“, řekl Marek Pieter, předseda SLK a náměstek hejtmana. Pokračování textu Starostové pro Liberecký kraj vybrali svého lídra kandidátky pro krajské volby

Vykácené stromy na Frýdlantsku nejspíš nahradí nové

7. září 2015 proběhlo v Raspenavě jednání na toto téma, které považuji za první nutný a užitečný krok a věřím, že přispěje k nalezení kompromisu. Silnice nejenom na Frýdlantsku opravy potřebují. Aleje a stromořadí nám zanechali lidé, kteří se o krajinu starali před námi. Na nás je hledat a najít rozumná řešení, která umožní opravy a zachovají nebo obnoví co nejvíce stromů a alejí. Pokračování textu Vykácené stromy na Frýdlantsku nejspíš nahradí nové

Reakce na zamítnutí stížnosti

Jak už na základě informace státního zastupitelství informovala media, zamítlo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec stížnost proti zahájení trestního stíhání, kterou podali moji právní zástupci dne 26.ledna 2015. Toto rozhodnutí bylo doručeno 9.dubna 2015.
Stejně jako v den, kdy mi bylo sděleno obvinění, tedy téměř před pěti měsíci, chci zdůraznit, že jsem se žádné trestné činnosti nedopustil, žádný úplatek nepřijal a v rámci rozhodování o projektu Centrum podpory geotermálního využití energie jsem postupoval standardně. Všechny kroky měly za hlavní cíl minimalizovat rizika tohoto projektu, jehož financování z prostředků ROP Severovýchod bylo schváleno v roce 2011, tedy více než rok a půl před tím, než jsem byl zvolen předsedou Výboru regionální rady NUTS II Severovýchod. V rámci projektu nebyla proplacena ani koruna z veřejných peněz, nemohla vzniknout ani nevznikla žádná škoda, což bylo mimo jiné výsledkem změny financování projektu.
V reakci na to, že dozorující státní zástupce zamítl stížnost proti zahájení trestního stíhání, požádáme ve spolupráci s právními zástupci nadřízené Vrchní státní zastupitelství v Praze o výkon dohledu nad postupem Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, a následně zvážíme i možnost podání ústavní stížnosti.“

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, 14.4.2015

Jaký byl uplynulý rok

Závěrem loňského roku bylo v médiích skloňováno jméno hejtmana Martina Půty snad ještě častěji, než po úspěšných krajských volbách v roce 2012. Rozpadu vládnoucí koalice Starostů a Změny a obvinění v korupční kauze si nemohl nevšimnout nikdo. Jak hodnotí loňský rok Martin Půta?

Je začátek roku a nejspíš se nevyhneme bilancování. Co se podle Vás v roce 2014 povedlo?

Jsem spokojen, že se podařilo zahájit opravy na všech silnicích, které byly zasaženy povodní v roce 2010. Všechny tyto silnice budou letošní rok opraveny, což vnímám pozitivně. Druhá věc, kterou chci zmínit, je stavba hospice. Je to další věc, která by měla letos na podzim začít fungovat a sloužit veřejnosti. Něco podobného v kraji dlouho chybí. Pokračování textu Jaký byl uplynulý rok

Na Jizerskou 50 se chystá také hejtman Půta

Bedřichov – Hejtman Libereckého kraje Martin Půta tradičně přijal záštitu nad 48. ročníkem dálkového běhu na lyžích Jizerská padesátka – Memoriál expedice Peru 1970 a bude opět na startu, ale jen se startovní pistolí.

Co se vám vybaví pod pojmem Jizerská 50?
Mezinárodní závod Jizerská padesátka na lyžích – „Memoriál expedice Peru 1970″, který 9. – 11. ledna 2015 zapíše do své historie již 48. ročník, považuji za jeden z nejpopulárnějších a nejznámějších sportovních podniků v celé České republice, a tedy i za „rodinné stříbro“ našeho Libereckého kraje. Dále se mi vybaví, že třetí nejstarší dálkový závod na lyžích klasickou technikou v Evropě, po Vasově běhu ve Švédsku (od roku 1922), a Birkebeiner Rennet v Norsku (od roku 1938), se pojede už popáté kolem památníku horolezců, kteří v roce 1970 zahynuli pod peruánskou horou Huascarán. Památník trvale připomíná zakladatele závodu, jenž se i v roce 2015 pojede jako Memoriál expedice Peru ´70. Pokračování textu Na Jizerskou 50 se chystá také hejtman Půta

Na Jizerskou padesátku se chystám, ale jen se startovní pistolí

Hejtman LK Martin Půta tradičně přijal záštitu nad 48. ročníkem dálkového běhu na lyžích Jizerská padesátka – Memoriál expedice Peru 1970“ a bude opět na startu, ale jen se startovní pistolí.

Zeptali jsme se ho, co pro něj a Liberecký kraj tento světový závod znamená.

Co se vám vybaví pod pojmem Jizerská 50?

Mezinárodní závod Jizerská padesátka na lyžích – „Memoriál expedice Peru 1970“, který 9. – 11. ledna 2015 zapíše do své historie již 48. ročník, považuji za jeden z nejpopulárnějších a nejznámějších sportovních podniků v celé České republice, a tedy i za „rodinné stříbro“ našeho Libereckého kraje. Pokračování textu Na Jizerskou padesátku se chystám, ale jen se startovní pistolí

Kraj, to jsou hlavně lidé, říká hejtman Půta

Liberecký kraj – /ROZHOVOR/ Stále mě překvapuje, kolik lidí podléhá mámení, že za život v obci či městě nese zodpovědnost někdo jiný, než oni sami, říká v rozhovoru pro Deník představitel kraje.

Liberecký kraj a jeho vedení nejsou jen názorové spory ve vládní koalici, kauzy a odvolávání. Je to především práce v mnoha oblastech. Co se povedlo a co ne? Na otázky odpovídalhejtman Martin Půta.Začneme tím pozitivním.

Co se tedy za loňský rok podařilo?

Předně jsem rád, že se podařilo opravit podstatnou část silnic zničených povodněmi. Včetně získání státních peněz na opravy ve výši 547 milionů korun. S dokončením oprav počítáme na podzim letošního roku za dalších 500 milionů. Podstatné je, že se doprava obnoví nejen na nich, ale že to uleví i provozu na dalších silnicích. Ale abych uvedl tři věci jsem také rád, že se podařilo dokončit zateplení českolipské nemocnice a vyslat tak obyvatelům Českolipska vzkaz, že kraj se po letech začal konečně o tamní nemocnici starat. Přispěl k tomu i částkou 72 milionů korun. A za třetí povedenou věc považuji dokončení rekonstrukce Lázní a přestěhování Oblastní galerie do nových prostor. Opravená stavba, kterou postavili naši předkové před sto lety, dělá podle ohlasů dobré jméno nejen Liberci, ale celému kraji. Pokračování textu Kraj, to jsou hlavně lidé, říká hejtman Půta

Martin Půta má naši podporu

(tisková zpráva)
Liberec, 19.11.2014

Zastupitelé zvolení do libereckého zastupitelstva za Starosty pro Liberecký kraj vyjadřují svoji podporu Martinovi Půtovi. Jsou přesvědčeni, že následující poctivě vedené řízení povede ke zrušení obvinění Martina Půty a také ke zveřejnění všech okolností, které k němu vedly.

Martina Půtu znám snad od počátku jeho politického působení. Vždy prosazoval transparentní veřejnou správu a potírání korupce bylo jeho prioritním politickým cílem. Proto o jeho bezúhonnosti nepochybuji. Obvinění, neobvinění, Martin Půta je pro mě nezkorumpovatelný,“ doplnil svůj osobní postoj Michal Hron.

Michal Hron, 602350931,
michalhron@c-mail.cz