Výsledky kontroly Zdravotnické záchranné služby – TZ

Hejtman LK Martin Půta: Výsledky kontroly Zdravotnické záchranné služby jsem dal k dispozici všem krajským zastupitelům

Vzhledem k některým vystoupením v médiích, která obsahují nepřesné informace ohledně motivace, průběhu a závěrů kontroly příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) jsem se dnes, ve snaze předejít jakýmkoliv spekulacím, obrátil e-mailem na všechny členy Zastupitelstva Libereckého kraje a poskytl jim protokol o této kontrole, a to v plném znění, pouze s odstraněním osobních údajů příslušných dotčených osob. Dodávám, že protokol projednala rada kraje 7. 5. 2013 za osobní účasti ředitele ZZS LK pana Stanislava Mackovíka. Pokračování textu Výsledky kontroly Zdravotnické záchranné služby – TZ

Hejtmanské odpoledne v Semilech

24. dubna 2013 se uskutečnilo druhé hejtmanské odpoledne v Liberekém kraji. Tentokrát jsme zavítali do Semil. Návštěva města byla zpestřena o účast delegace Indonésie včele s velvyslankyní. Společně s hejtmanem navštívili unikátní Waldorfskou školu, popovídali si se zastupiteli města. Na konci dne se hejtman Libereckého kraje společně se starostou města Janem Farským sešli s veřejností v kině Jitřenka. I za krásného počasí dorazilo téměř 40 osob. Příští měsíc se na Vás těším do Liberce na Den otevřených dveří, kde bude součástí i beseda hejtmana s veřejností. Těšíme se na Vás.
Chyťte si nás na konci května v Liberci :-).
Martin Půta v SemichechPodrobnosti a fotogalerii najdete na Facebooku

Martin Půta povede Euroregion i nadále

Předsedou české části Euroregionu Nisa (ERN) na další 2 roky byl koncem minulého týdne zvolen hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Podařilo se mu tak obhájit pozici předsedy, kterou získal v roce 2011 po Petru Skokanovi. Pro Martina Půtu na jednání valné hromady Euroregionu Nisa hlasovalo všech 75 přítomných starostů z měst a obcí české části ERN.

Další informace zde: http://www.i-noviny.cz/region/hejtman-puta-povede-euroregion-dalsi-2-roky

SANEP: Nejlépe hodnoceným hejtmanem je Půta

„K průzkumům jsem tradičně skeptický. Před krajskými volbami nám průzkumy dávaly šanci na 8,5 respektive 11% podporu voličů. Proto se dívám na výsledek průzkumu SANEPu s jistým odstupem a pokorou. Přesto potěší, když někdo napíše, že 57,2% respondentů hodnotilo moji práci kladně…“
Martin Půta

Zdroj: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/sanep-nejlepe-hodnocenym-hejtmanem-je-puta/

SANEP

100 dní ve funkci hejtmana

Co se nám zatím se zaměstananci KÚLK v povedlo? Co dále připravujeme?

Ekonomický odbor

Realizováno:

 • Schválen vyrovnaný, úsporný rozpočet Libereckého kraje
 • Schválen transparentní Dotační fond Libereckého kraje – poprvé použit proces veřejného připomínkování
 • Schváleny Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
 • Navýšení podpory v grantovém fondu z plánovaných 20,6 mil.Kč na 50,75 mil.Kč
 • Snížení výdajů na kluby zastupitelů – tajemníci z částky 2 500,-Kč/zastupitele
  na 2 000,-Kč/zastupitele – roční úspora 270 000,-Kč
 • Zrušení programu 99 (porcování medvěda)
 • Zrušení uvolněné funkce předsedy dopravního výboru (trafika pro p.Titu KSČM)
 • Schválení směrnice pro vyplácení odměn členům komisí a výborům LK
 • Změna způsobu financování investiční akce „Nemocnice Česká Lípa“ – úspora 37 mil.Kč
 • Uveřejňování smluv a objednávek na stránkách Libereckého kraje Pokračování textu 100 dní ve funkci hejtmana

Otevřené a férové soutěže začaly šetřit Kraji peníze

Značných finančních úspor dosáhl Liberecký kraj při soutěžení veřejných zakázek. A to především z důvodu, že nové vedení přestalo využívat služeb externích administrátorů. „Máme plně kompetentní a fungující tým, který dokáže administrovat veřejné zakázky zcela efektivně. Nevidím důvod, proč by Liberecký kraj měl vydávat finance na služby, které musí zvládnout sám,“ řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana (řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky).

Nižší konečné ceny se dosáhne především vhodným uveřejňováním na profilu zadavatele či oslovováním širšího počtu uchazečů. Zatím u 16 zakázek (v hodnotě 74.639.114,- Kč) byly úspory ve výši 25.832.529,- Kč (34,6 % z předpokládané hodnoty zakázek). Tyto peníze mohou být nadále využity na realizaci dalších projektů.

Jako příklad můžeme uvést zakázku na projektovou dokumentaci Domov pro osoby se zdravotním postižením (Nový Bor I, Nový Bor II, Cvikov) – předpokládaná hodnota zakázky činila 3.419.500,-Kč. Bylo podáno 19 nabídek, přičemž vítězný uchazeč dodá projektovou dokumentaci za 1.033.500,-Kč bez DPH. Úspora je tedy 2.386.000,-Kč (75%).

Dále, projekty revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu spolu s rekonstrukcí čtyř mostů v celkové předpokládané hodnotě 34.136.964,-Kč, nakonec důsledným soutěžením přinesly úsporu 14.728.214,-Kč (43 %).

„Věřím, že se nám bude dařit takto efektivně soutěžit i nadále,“ dodal Marek Pieter.

(Zveřejněno na: http://www.kraj-lbc.cz)

Liberecký kraj zveřejňuje všechny smlouvy a objednávky na nPortále veřejné správy

Martin Půta: „Je to cesta, jak umožnit obyvatelům kontrolovat za co se utrácejí jejich peníze. Věřím že se panu poslanci Janu Farskému podaří prosadit návrh zákona, který po slovenském vzoru uloží zveřejňování všech smluv uzavřených ve veřejné správě. Liberecký kraj bude smlouvy i dále zveřejňovat dobrovolně, vnímám to jako plnění závazku vůči našim voličům„.

Aplikaci si můžete vyzkoušet na tomto odkazu:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/10013/

Martin Půta bude volit
Karla Schwarzenberga

starostové volí Karla

Starostové s motýlky přijeli do „pražského ghetta“ podpořit Schwarzenberga

Zhruba stovka starostů z hnutí Starostové a nezávislí přijela do Prahy podpořit kandidaturu šéfa TOP 09 Karla Schwarzenberga v prezidentské volbě. Na čtvrteční tiskovou konferenci ve Sněmovně starostové i starostky dorazili ozdobení motýlkem. Tímto gestem se ztotožnili se Schwarzenbergem, který motýlka nejčastěji nosí.

Starostové volí Karla

Předseda hnutí a také šéf poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík uvedl, že tisíc starostů se zapojí do předvolební kampaně. Chystají se podle něj se svými sousedy diskutovat a také jim napíší dopis.

„Pozvou své spoluobčany na pivo, kde jim vysvětlí, proč je Karel Schwarzenberg nejvhodnějším kandidátem na prezidenta republiky,“ uvedl Gazdík. Dodal, že pošlou šéfovi TOP 09 další milión korun na kampaň.

Schwarzenberg starostům poděkoval nejen za podporu, ale i za to, že vždy do jejich společné politiky vnášeli problémy, které skutečně trápí lidi v obcích a o kterých politici v „pražském ghettu“ nic netuší.

(Text publikován na www.novinky.cz)

Volba prezidenta

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám sdělil svůj postoj k volbě prezidenta i důvod,
proč svůj hlas dám Karlovi Schwarzenbergovi
Podepsal jsem petici na podporu kandidatury Táni  Fischerové a Vladimíra Franze, 
jako občanských kandidátů, lidí nezávislých na politických stranách a velkých sponzorech. 
Vážím si toho, že do přímé volby šli a dokázali, že politiku lze dělat jinak, slušně, za pomoci 
dobrovolníků a bez závazků vůči těm, kteří kampaň financovali. Přesto budu v prvním kole 
presidentské volby volit někoho jiného.
Budu volit  člověka s velkými  životními zkušenostmi, který někdy nemluví úplně
srozumitelně a někdy vypadá, že nevnímá svoje okolí. S některými jeho názory nesouhlasím, 
přesto si ho vážím a nejvíc se blíží mojí představě o hlavě státu. Je mužem zkušeností, 
dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla, znalým našich dějin a tradic. Je to 
muž výrazných předností i lidských slabin, muž schopný naslouchat, ale i nemlčet a 
nezaleknout se rozhodnutí v těžké chvíli a v případě potřeby dokáže svým osobním postojem 
ukázat i postoj odlišný, byť by to byl názor ojedinělý.
Budu volit Karla Schwarzenberga, prostě to tak cítím. Může se mu podařit porazit 
papírové favority, ostatně průzkumy před krajskými volbami se v našem kraji výrazně lišily 
od výsledku voleb.
S úctou 
Martin Půta 
hejtman Libereckého kraje
předseda Starostů pro Liberecký kraj

Novoroční přání Martina Půty

Hejtman LK Martin Půta: 
Přeji občanům kraje do roku 2013 zdraví, štěstí i dostatek sil a odvahy

Chtělo by se mi začít Havlovským – „Vážení občané, doufám, že jste mě nezvolili do funkce hejtmana proto, abych Vám lhal…“ , ale jsem životní optimista, a tak věřím, že rok 2013 bude alespoň o kousek lepší než ten uplynulý a Liberecký kraj že přece jen bude trochu vzkvétat. Společně s ostatními nově zvolenými krajskými radními a zastupiteli se budu snažit o to, aby Liberecký kraj úsilí a iniciativě svých obyvatel, firem a neziskovek nepřekážel a snažil se hledat způsoby, jak jim může být užitečný.

Martin PutaLiberecký kraj pro mě nebude končit ani v Liberci, ani v Chrastavě, ale až na skutečných hranicích kraje. To měla také symbolizovat moje první cesta ve funkci hejtmana do nejvýchodnější, nejjižnější, nejzápadnější a nejsevernější obce kraje – Čisté u Horek, Bradlecké Lhoty, Žandova a Černous.

Vím ale, že o tom můžeme přesvědčit obyvatele kraje pouze konkrétními činy. Proto na první čtvrtletí připravujeme projednání programového prohlášení Rady Libereckého kraje ve všech mikroregionech Libereckého kraje. Na setkáních se starosty, podnikateli, zástupci neziskového sektoru, a také s obyvateli kraje budeme diskutovat o našem návrhu, a výstupy z těchto diskusí zařadíme do programového prohlášení rady kraje. Jeho závěrečnou verzi projednáme na krajském zastupitelstvu v březnu letošního roku. Pokračování textu Novoroční přání Martina Půty