Novinky z Facebooku

Zítra a v sobotu se konají volby do Evropského parlamentu. V České republice jsou to s přehledem volby s nejnižší účastí. Myslím si, že je to trochu škoda. Zvlášť v našem kraji, který leží na hranicích s dvěma sousedními zeměmi, je fungování evropské spolupráce důležité pro každodenní život, podnikání a hledání řešení pro společné problémy.

Můj hlas dám těm, kteří mají za sebou nejen bohaté zkušenosti z úspěšného vedení měst a obcí, ale také ze spolupráce s partnery z jiných zemí a Evropské unie. Nejvíc takových kandidátů je na společné kandidátce číslo 26 Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09, proto budu volit právě ji.

A protože je v eurovolbách možné zakroužkovat jen dva kandidáty, dám svůj hlas Stanislav Polčák a Josef Horinka, které dlouho a dobře znám. Koho budete volit vy, je na vás. Evropa ale není jen Brusel, Evropa jsme my všichni, v Hrádku, Trojzemí, Libereckém kraji a České republice.

Náš pan starosta je na kandidátce především jako vyjádření jasné podpory pro pokračující spolupráci. Doma slíbil, že zůstane v Hrádku a bude dál pracovat pro své město a kraj, ale já moc dobře vím, že by se v Bruselu neztratil a že za každý váš hlas bude určitě rád 🙂 Navíc je Pepův hlas slyšet vždy, když je to potřeba.
... Více...Méně...

4 hours ago  ·  

Zobrazit na Facebooku

Na Technická univerzita v Liberci právě probíhá seminář a diskuzní fórum na téma Vzdělání jako výzva Průmyslu 4.0. Když je člověk zrovna hejtman tak má jen málokdy čas si poslechnout názory odborníků na téma, které se nás v budoucnosti dotkne. A automatizace a nové technologie už nás začínají obklopovat. Zajímavé vystoupení Tomáš Sedláček nebylo o průmyslu 4.0 ale o mysli, o abstraktním světě ve kterém žijeme, o naprosté dostupnosti a demokratizaci informací. A o věku dítěte, které možná lidstvo čeká. Inspirativní! ... Více...Méně...

12 hours ago  ·  

Zobrazit na Facebooku

Tento týden svědčili u soudu v kauze kostela Máří Magdaleny téměř všichni bývalí členové výboru Regionální rady. Potvrdili, že jsem je při rozhodování o dotačních projektech nijak neovlivňoval a že se rozhodovali na základě podkladů předložených úřadem Regionální rady a vlastního úsudku.

Včera pak k soudu dorazili dva jiní významní svědci. Jan Korytář v několika případech vypovídal v rozporu s tím, co řekl v přípravném řízení (kde například sdělil, ze neví o tom, že by v souvislosti s dotačním projektem byl na kohokoliv činěn nátlak, zatímco včera označil za nátlak to, že jsem na jednání regionální rady projekt podpořil). Přednesl u soudu řadu spekulací, informaci od blíže nespecifikovaných nebo anonymních zdrojů i vyslovených lží (například to, že před rozhodným jednáním regionální rady jejím členům nevolal, nebo to, že mě informoval o skutečnosti, že o projekt opravy kostela se zajímá BIS). Na některé detaily si vzpomínal až překvapivě přesně, jiné si nevybavoval vůbec. Pokud jde o zatahování mého soukromí do této trestní kauzy, k němuž se Korytář uchýlil v závěru své výpovědi, nebudu ho komentovat. Ale mrzí mě, že se po sérii vlastních politických neúspěchů snížil k útokům v osobní rovině.

Bývalý ředitel Úřadu regionální rady Zdeněk Vašák pak u soudu potvrdil, že bez pečlivé finální kontroly projektu by dotace nebyla zadavateli proplacena. Není tedy pravda, jak se dříve psalo, že vyplacení evropských peněz zabránil zásah policie. Stejně jako členové Regionální rady tedy také Vašák dosvědčil, že ani jeho jsem v souvislosti s tímto ani jiným projektem nijak neovlivňoval.
... Více...Méně...

1 day ago  ·  

Zobrazit na Facebooku